Priser og rentesatser

Vi ønsker at tilbyde vore kunder gode produkter og ydelser til så attraktive priser og som muligt. Samtidig ønsker vi at fastholder en fornuftig indtjening, som sikrer sparekassens fortsatte eksistens, udvikling og handlefrihed.

Præcis som i detailhandelen er der også i finanssektoren forskel på, om man vælger discount, eller om man handler i en velassorteret forretning med høj kvalitet, god service og et fornuftigt prisniveau.

Derfor kan vi lige så godt sige det som det er; "Hvis du er en dreven prishaj, som er ude for at skanne markedet for den absolut mest favorable pris på ét enkelt produkt. Ja, så er det muligt, men ikke sikkert, at du finder den på disse sider".

Til gengæld tør vi godt love, at du samlet set vil få den bedst mulige løsning på din økonomi, hvis du vælger at lægge alle dine forretninger hos os.

Seneste pris- og renteændringer

Priser og renter
19.06.2020

Renteændring og ændring af almindelige forretningsbetingelser for privatkunder

Med virkning fra den 17. august 2020 indføres negativ indlånsrente på 0,60 % p.a. for kontant indestående på frie midler i sparekassen. Fra den 17. august 2020 ændrer sparekassen også de almindelige forretningsbetingelser for privatkunder således, at der fremadrettet vil være kvartårlig rentetilskrivning på indlån (pkt. 1.11).

Læs mere
Priser og renter
10.06.2020

Negativ rente på frie midler for privatkunder

Fra den 17. august 2020 indfører vi negativ indlånsrente på -0,60 % p.a. på frie midler for privatkunder.

Læs mere
Sparekassen Vendsyssel
Priser og renter
31.01.2020

Renteændring pr. 1. marts 2020

Af forretningsmæssige årsager nedsætter vi renten på alle indlånsformer, herunder rentetillæg med op til 0,5% med virkning fra den 1. marts 2020.

Læs mere
Priser og renter
10.01.2020

Renteændring pr. 15. februar 2020

Fra den 15. februar 2020 indføres negativ indlånsrente på minus 0,75 procent p.a. på kontante pensionsindeståender.

Læs mere