Information om negative renter

Baggrunden for negativ indlånsrente

I lighed med mange andre pengeinstitutter har vi indført negativ indlånsrente for privatkunder. Siden finanskrisen er danskernes opsparing vokset betydeligt, og i et marked med negativ rente betyder det, at vi har en fortsat større udgift forbundet med at tage imod indlån. Det skyldes, at vi skal betale negativ rente for at have placeret vores indlånsoverskud i Nationalbanken.

Beregningseksempler

Eksempel 1: Kunde med fælleskonti med partner

 
Pr. 17. august 2020 Pr. 1. september 2020 
Konti Saldo Indregnes med  Indregnes med:
Egen lønkonto 100.000 kr. 100.000 kr.  100.000 kr.
Egen opsparing 200.000 kr.
200.000 kr.
 200.000 kr.
Fælles opsparing 200.000 kr.
100.000 kr.
 100.000 kr.
Garantbeviser 10.000 kr.  0 kr.   0 kr.
I alt   400.000 kr.  400.000 kr.
Beløbsgrænse:
  500.000 kr.  250.000 kr.
Du skal betale negativ rente på -0,60 % af:
  0 kr.
 150.000 kr.

Eksempel 2: Kunde med fælleskonti med partner

 
Pr. 17. august 2020 Pr. 1. september 2020
Konti Saldo Indregnes med Indregnes med
Egen lønkonto 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr.
Egen opsparing 100.000 kr.
100.000 kr.
100.000 kr.
Fælles opsparing 100.000 kr.
50.000 kr.
50.000 kr.
Garantbeviser
10.000 kr.  0 kr. 0 kr.
I alt   200.000 kr. 200.000 kr.
Beløbsgrænse:
  500.000 kr. 250.000 kr.
Du skal betale negativ rente på -0,60 % af:
  0 kr.
0 kr.

Eksempel 3: Kunde kun med egne konti

  Pr. 17. august 2020 Pr. 1. september 2020
Konti Saldo Indregnes med Indregnes med
Egen lønkonto 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr.
Egen opsparing 300.000 kr.
300.000 kr.
300.000 kr.
Garantbeviser
10.000 kr. 0 kr. 0 kr.
I alt   350.000 kr. 350.000 kr.
Beløbsgrænse:
  500.000 kr. 250.000 kr.
Du skal betale negativ rente på -0,60 % af:
  0 kr.
100.000 kr.

Eksempel 4: Kunde kun med egne konti og pensionskonto

  Pr. 17. august 2020 Pr. 1. september 2020
Konti Saldo Indregnes med Indregnes med
Egen lønkonto 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr.
Egen opsparing 200.000 kr.
200.000 kr.
200.000 kr.
Egen pensionskonto
150.000 kr. 0 kr.* 0 kr.*
Garantbeviser
10.000 kr. 0 kr. 0 kr.
I alt 250.000 kr. 250.000 kr.
Beløbsgrænse:
  500.000 kr.  250.000 kr.
Du skal betale negativ rente på -0,60 % af:
  0 kr.
 0 kr.

*Kontant indestående på pensionskonti indgår ikke i beregningen af negativ rente på frie midler. Vi beregner negativ rente for pensionskonti særskilt.
Læs mere om vilkår for negativ rente på pensionskonti

Eksempel 5: Kunde med fælleskonti med partner og pensionskonto

 
Pr. 17. august 2020
Pr. 1. september 2020
Konti Saldo Indregnes med Indregnes med
Egen lønkonto 50.000 kr. 50.000 kr. 50.000 kr.
Egen opsparing 50.000 kr.
50.000 kr.
50.000 kr.
Fælles opsparing 400.000 kr. 200.000 kr. 200.000 kr.
Egen pensionskonto 200.000 kr. 0 kr.* 0 kr.*
Garantbeviser
10.000 kr. 0 kr.  0 kr.
I alt 300.000 kr. 300.000 kr.
Beløbsgrænse:
  500.000 kr.  250.000 kr.
Du skal betale negativ rente på -0,60 % af:
  0 kr.
50.000 kr.

*Kontant indestående på pensionskonti indgår ikke i beregningen af negativ rente på frie midler. Vi beregner negativ rente for pensionskonti særskilt.
Læs mere om vilkår for negativ rente på pensionskonti

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder ”frie midler”?
Med frie midler mener vi kontant indestående, som du som udgangspunkt kan disponere frit over. Eksempler på frie midler kan være indestående på lønkonti, opsparingskonti, budgetkonti og lignende.
Hvorfor skal jeg betale for at have penge til at stå i sparekassen?
Danskernes opsparing er vokset betydeligt i årene efter finanskrisen. I et marked med negativ rente betyder det, at vi har en fortsat større udgift forbundet med at tage imod indlån. Det skyldes, at vi skal betale negativ rente for at have placeret vores indlånsoverskud i Nationalbanken.
Hvordan ved jeg, om jeg skal betale negativ rente?
Hvis du som privatkunde i sparekassen skal betale negativ rente, har du modtaget et varslingsbrev via e-Boks eller i din postkasse.
Hvad kan jeg gøre for at slippe for at betale negativ rente?
Du har flere muligheder for at undgå at betale negative renter. Du kan for eksempel placere dine penge i investeringsprodukter i stedet for at lade dem stå som kontant indlån. Andre alternativer kunne være at øge din pensionsopsparing, afdrage yderligere på gæld eller måske give dine nærmeste en pengegave.

Du er som altid velkommen til at kontakte din rådgiver for at høre mere om dine muligheder.

Find afdelinger og medarbejdere
 
Eksempler på investeringsprodukter i sparekassen:
BankInvest Optima
Sparinvest Mix
Kan jeg trække renteudgiften til negativ rente fra i skat?
Ja, renteudgifterne er fradragsberettigede. Vi indberetter automatisk dine renteudgifter til Skat.
Hvorfor gælder den nedre beløbsgrænse ikke for kontant indestående på pensionskonti?
Vi anser pensionskonti for at være langsigtet opsparing, som du med fordel kan placere i forskellige investeringsprodukter, der passer til den risiko, du ønsker at påtage dig.
Hvornår opkræver sparekassen negativ rente?
Som udgangspunkt opkræver vi negativ rente ved udgangen af hvert kvartal. For pensionskonti opkræver vi negativ rente ved udgangen af hvert kalenderår.
Hvordan ved jeg, om jeg har min NemKonto i sparekassen?
I din Netbank kan du under ”Indstillinger” finde et punkt, som hedder ”NemKonto”. Her kan du se, om din NemKonto er i sparekassen. Du har via samme funktion mulighed for at flytte din NemKonto, hvis den ikke er i sparekassen i dag.
Hvilke konti er omfattet?
 • Aktiesparekonto*
 • Andelsboligkredit
 • Anfordringskonto
 • Basal Betalingskonto
 • Basis Indlån
 • Basis
 • Betalingskonto
 • Bilkredit
 • Boligkredit
 • Bonuskonto
 • Budgetkonto
 • Byggekredit
 • Deponeringskonto*
 • Etableringskonto*
 • Focus Plus Indlån
 • Focus Plus Kredit
 • Focus Indlån
 • Focus Kredit
 • Grundkøbskredit
 • Investeringskredit
 • Iværksætterkonto*
 • Jubilæumskonto
 • Lånesagskonto*
 • Nedsparingskredit
 • Pensionskredit
 • Seniorkonto
 • Servicekonto
 • Sikringskonto*
 • Vendsyssel 55+
 • Vendsyssel Indlån
 • Vendsyssel Nedsparing
 • Vendsyssel Opsparing
 • Vendsyssel Plus
 • Vendsyssel/Limfjorden
 • Vendsyssel

*Saldoen indgår i beregningen af dit kontante indestående, men vi hæver renten på en anden konto.