Vilkår for investering

På denne side finder du uddybende information om, hvordan vi håndterer investering i Sparekassen Vendsyssel.

Regler og information

Ikke uafhængig rådgivning
Sparekassen Vendsyssel yder investeringsservice på et ikke-uafhængigt grundlag, idet vi har samarbejdsaftaler med investeringsforeninger og kan modtage provisioner.
Basisoplysninger om finansielle instrumenter
Dette dokument indeholder nyttig information om de forskellige typer af værdipapirer: obligationer, aktier, investeringsbeviser og strukturerede produkter.

Download dokument
Best Execution rapport
Depotbestemmelser
Reglerne for opbevaring af værdipapirer i depoter i sparekassen indeholder en generel orientering om de vilkår der gælder for dit depot.

Download depotbestemmelser
Formidlingsprovision og ÅOP på investeringsforeningsbeviser 
Sparekassen modtager provisioner fra et bredt udvalg af investeringsforeninger.
I din Netbank kan du finde oplysninger om formidlingsprovision og ÅOP på den enkelte investeringsforeningsafdeling.
Handelssteder
Her kan du se, hvilke børser og finansielle institutioner sparekassen handler med.

Download oversigten
Interessekonfliktspolitik
I sparekassen har vi en skriftlig politik for, hvordan vi identificerer og behandler eventuelle interessekonflikter.

Download Interessekonfliktspolitik
Investeringsservice
Vil du gerne investere - og have mulighed for at få mere ud af dine penge? Så kan vi hjælpe med rådgivning og værktøjer, der gør det nemt for dig at vælge, hvordan du vil investere - uanset om du vil gøre det selv eller med hjælp fra os.

Download vilkår
Ordreudførelsespolitik
Når sparekassen udfører din fondsordre, sker det, hvis ikke andet er aftalt med dig, altid i overensstemmelse med vores opstillede ordreudførelsespolitik.
  
Download ordreudførelsespolitik
Provisioner fra samarbejdspartnere
Sparekassen modtager provision eller andre ydelser igennem samarbejde med andre finansielle virksomheder. Ingen medarbejdere i sparekassen modtager provision eller bonus fra vores samarbejdspartnere.
    
Samarbejdspartner: Tegningsprovision i %  Provision pr. år i %
Sparinvest 0,00% 0,00 - 0,50%
Bankinvest 0,00% 0,00 - 0,75%
Garanti Invest 0,00% 0,00 - 1,00%
Struktur Invest 0,00% 0,00 - 1,00% 
BIL Danmark 0,00%  0,00 - 0,75%
Jyske Invest 0,00%
0,00 - 1,10%
Sydinvest 0,00%
0,00 - 0,95%
Maj Invest 0,00%  0,00 - 0,75%
ValueInvest  0,00%  0,00 - 1,00%
Stonehenge 0,25%
0,00 - 0,45%
 
Regler for handel med værdipapirer
Disse betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i sparekassen. I øvrigt gælder sparekassens "Almindelige forretningsbetingelser" i det omfang disse ikke udtrykkeligt er fraveget.
 
Download regler for handel med værdipapirer
ÅOP og IHO for danske investeringsforeninger