Standarderklæring om integration af bæredygtighedsrisici

Standardoplysninger om integration af bæredygtighedsrisici

Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forstår vi en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering. Når vi i Sparekassen Vendsyssel yder investeringsrådgivning til vores kunder eller når kunderne vælger at investere i puljer gennem Lokal Puljeinvest, tager vi hensyn til de finansielle produkters vigtigste negative bæredygtighedsvirkninger. Beslutningen revurderes løbende og senest den 1. januar 2022.

I Sparekassen Vendsyssels politik for integration af bæredygtighedsrisici er det beskrevet, hvordan bæredygtighedsrisici generelt integreres, når vi yder kunden investeringsrådgivning, eller når kunderne vælger at investere i puljer gennem Lokal Puljeinvest. I hovedparten af de finansielle produkter, vi rådgiver om, eller som indgår, når kunden vælger at investere i puljer gennem Lokal Puljeinvest, er der fokus på de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet af produktet - se mere om dette på www.lokalpuljeinvest.dk. Enkelte af de finansielle produkter, vi udbyder, har et særligt højt bæredygtigt fokus. Ved investering i produkter med et højt bæredygtigt fokus er det vores vurdering, at de sandsynlige indvirkninger af bæredygtighedsrisici på afkastet vil være lavere end ved de øvrige finansielle produkter, som vi udbyder.