Det under­­repræsen­terede køn

Sparekassen Vendsyssels bestyrelse har opstillet nedenstående måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen samt vedtaget nedenstående politikker for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på sparekassens øvrige ledelsesniveauer.

Det er sket på baggrund af reglerne om måltal og politikker for det underrepræsenterede køn, jf. lov om finansiel virksomhed § 79 a og selskabslovens § 139 a.

 

19. januar 2021: Læs politikken 
30. juni 2020: Læs politikken