Corporate governance

Sparekassen Vendsyssel skal forholde sig til følgende:

  • Komitéen for god Selskabsledelses ”Anbefalinger for god selskabsledelse” fra august 2018
  • Finans Danmarks ledelseskodeks af 22. november 2013
  • Finanstilsynets vejledning af 30. marts 2020
  • EBA – Retningslinjer for egnetheden af medlemmer af ledelsesorganet og personer med nøglefunktioner af 21. marts 2018.

Vores holdning til anbefalingerne er meget positive, for Sparekassen Vendsyssel og vores interessenter (medarbejdere, kunder, leverandører og lokalsamfund) og samspillet disse imellem er en forudsætning for Sparekassen Vendsyssels fortsatte positive udvikling. Som lokalt pengeinstitut satser vi særligt på den personlige kundekontakt, og da vi lever af at leve op til kundernes tillid og tryghed, er det vigtigt, at der tages hensyn til ønsker hos vores interessenter.

Garanter og andre interessenter kan læse mere om Sparekassen Vendsyssels holdning til Corporate Governance Anbefalingerne i sparekassens redegørelse. Vi lever op til langt de fleste af Anbefalingerne, og for de Anbefalinger, som Sparekassen Vendsyssel ikke lever op til, er der redegjort nærmere om baggrunden herfor i overensstemmelse med et ”følg eller forklar”– princip.

Bestyrelsens samlede stillingtagen til Corporate Governance kan findes nedenfor.

Corporate Governance-redegørelser: Bestyrelsens kompetenceprofil:
2020 2020
2019 2019
2018 2018
2017 2017
2016 2016