Rentesatser for garantbeviser

Produkt Nom. årlig
rente i %
Øvrige oplysninger
Garantbeviser * **
* I henhold til bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital må sparekassen ikke stille garanterne en bestemt forrentning i udsigt.

Renten på garantkapital fastsættes og tilskrives umiddelbart efter godkendelse af sparekassens regnskab på det årlige ordinære repræsentantskabsmøde, der afholdes inden udgangen af marts måned. Fastsættelsen sker på baggrund af sparekassens resultat, frie reserver samt sparekassens økonomiske stilling i øvrigt.
** Garantkapital er ansvarlig kapital i sparekassen og er derfor ikke dækket af
Garantiformuen