FATCA og CRS

Som konsekvens af OECDs CRS-lovgivning, og den amerikanske FATCA-lovgivning, har Danmark indgået aftaler med OECD og USA om at udveksle skatterelaterede oplysninger. Aftalen betyder, at finansielle institutter skal identificere og indberette de samlede beløb på konti, der tilhører personer eller selskaber, der har skatteresidens i et OECD-land eller USA, til SKAT. SKAT vil derefter videregive informationen til den relevante skattemyndighed i det pågældende OECD land eller alternativt USA.

Har du modtaget et brev, eller er du på anden vis blevet kontaktet af sparekassen, hvor vi beder om information fra dig, bedes du udfylde en af nedenstående blanketter og sende den til os i henhold til instruktionerne i brevet. Brug nedenstående links for at åbne blanketterne.