Bestil valuta og kontanter

Bemærk, at du minimum skal bestille et beløb svarende til DKK 5.000, og at du skal bestille valuta senest 14 dage før, du ønsker at afhente den.

Det er ikke muligt at sælge udenlandsk valuta i sparekassen. Vi anbefaler derfor, at du ikke bestiller mere valuta, end du forventer at bruge.


Hvis du ønsker at bestille andre valuta end nedenstående muligheder, skal du kontakte din lokale afdeling i god tid inden din rejse, så ser vi, hvad vi kan gøre.

Kontakt din lokale afdeling, hvis du ønsker et større beløb af nedenstående valuta.

Bestillingsformular

Afhentning:

BEMÆRK at din bestilling skal afhendes i Frederiksgade 6

Bemærk, at du skal bestille valuta senest 14 dage før, du ønsker at afhente den. Bestillingen kan tidligst afhentes kl. 14:00 på afhentningsdagen.

Dine oplysninger:

Bestillingen:

Indtast dit kontonummer (reg. nr. og kontonr.)

NB! Du kan ikke bestille beløb under DKK 5.000

Danske pengeinstitutter er i henhold til gældende lovgivning forpligtiget til at spørge ind til dit formål med at hæve større kontantbeløb. Vi skal bede dig oplyse formålet med det bestilte beløb.

Af hensyn til din sikkerhed skal du fremvise gyldig billedlegitimation (eksempelvis pas/kørekort).

* Hvis bestillingen afhentes af en anden person end kontohaver, skal personen fremvise en fuldmagt (enten fysisk lejlighedsfuldmagt eller tidligere noteret fuldmagt på kontoen) samt gyldig billedlegitimation.