Bestil valuta og kontanter

Bestil din ønskede valuta ved at udfylde nedenstående formular. Bemærk at valuta skal bestilles senest 1 uge før afhentning.

Hvis du ønsker at bestille andre valuta end de nedenstående muligheder, bedes du henvende dig til din lokale afdeling i god tid inden din rejse. Så ser vi, hvad vi kan gøre.

Kontakt din lokale afdeling hvis du ønsker et større beløb af nedenstående valuta.

Bestillingsformular

Afhentning:

BEMÆRK at din bestilling skal afhendes i Frederiksgade 6

Bemærk, at du skal bestille valuta senest 5 hverdage før, du ønsker at afhente den.

Dine oplysninger:

Bestillingen:

Indtast dit kontonummer (reg. nr. og kontonr.)

Danske pengeinstitutter er i henhold til gældende lovgivning forpligtiget til at spørge ind til dit formål med at hæve større kontantbeløb. Vi skal bede dig oplyse formålet med det bestilte beløb.

Af hensyn til din sikkerhed skal du fremvise gyldig billedlegitimation (eksempelvis pas/kørekort).

* Hvis bestillingen afhentes af en anden person end kontohaver, skal personen fremvise en fuldmagt (enten fysisk lejlighedsfuldmagt eller tidligere noteret fuldmagt på kontoen) samt gyldig billedlegitimation.