Sparekassen Vendsyssel Brønderslev

Brønderslev

Albani Plads 1
9700 Brønderslev

E-mail: broenderslev@sparv.dk

Telefon: 82 22 97 00
Telefax: 82 22 96 99

Dorte Vestergaard

Dorte Vestergaard

Afdelingsdirektør
Tlf. 82 22 90 22

Frederik Zinck

Frederik Zinck

Formuerådgiver
Tlf. 82 22 96 48

Dorte Dybro

Dorte Dybro

Kunderådgiver
Tlf. 82 22 97 01

Henrik Knudsen

Kunderådgiver
Tlf. 82 22 97 14

Inge Volsholt Nielsen

Inge V. Nielsen

Kunderådgiver
Tlf. 82 22 97 17

Jimmi Thomsen

Jimmi Thomsen

Kunderådgiver
Tlf. 82 22 97 21

Karoline T. Sørensen

Kunderådgiver
Tlf. 82 22 97 45

Peter Stavad

Peter Stavad

Kunderådgiver
Tlf. 82 22 93 82

Louise D. Johansen

Gruppeleder (på barsel)
Tlf. 82 22 96 98

Birgit Nygaard

Birgit Nygaard

Kundemedarbejder
Tlf. 82 22 97 19

Kirsten Larsen

Kundemedarbejder
Tlf. 82 22 94 72

Lisa L. Sørensen

Lisa L. Sørensen

Kundemedarbejder
Tlf. 82 22 98 21

Ulla Christine Lerkenfeld

Kundemedarbejder
Tlf. 82 22 90 87

Trine Torp

Trine Torp

Kundemedarbejder
Tlf. 82 22 97 08

Erhverv Brønderslev

Ken Vammen Poulsen

Ken V. Poulsen

Regionsdirektør
Tlf. 82 22 97 02

Jesper Koldkjær Højsgaard

Jesper K. Højsgaard

Erhvervskundechef
Tlf. 82 22 97 11

Julia Løth Høngaard

Julia L. Høngaard

Erhvervskundechef
Tlf. 82 22 97 12

Søren Kallehauge

Erhvervskundechef
Tlf. 82 22 97 06

Trine Møller Svendsen

Tina M. Svendsen

Erhvervssupporter
Tlf. 82 22 97 10