*Produkter på sallingbank.dk gælder kun tidligere kunder i Salling Bank og produkter på denne side kan ikke nytegnes.

Fusionen mellem Salling Bank og Sparekassen Vendsyssel er nu godkendt på en generalforsamling i Salling Bank samt et repræsentantskabsmøde i Sparekassen Vendsyssel. På begge møder blev fusionen vedtaget med et stort flertal.

Et nyt stærkt pengeinstitut er derfor skabt, til gavn for både kunder og lokalsamfund.

Både privat- og erhvervskunder vil stadig møde de samme kendte ansigter, når de besøger den lokale afdeling.

Værdierne og kompetencerne er stadig de samme, men vi vil fremover kunne tilbyde endnu flere finansielle produkter og muligheder til vores kunder. Stadig med udgangspunkt i vores lokale forankring.

Spørgsmål og svar

Beholder jeg min rådgiver?

Du beholder din rådgiver fra Salling Bank, og det vil stadig være de samme kendte ansigter, du møder, når du kommer til møde i afdelingen.

I Skive og Vinderup, hvor der både er afdelinger fra Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank, vil afdelingerne flytte sammen i Salling Banks hidtidige afdelinger i Frederiksgade 6, Skive og Søndergade 30, Vinderup.

Kan jeg anvende Netbank, som jeg plejer?
Ja, du kan anvende din nuværende Netbank, som du plejer, indtil vi sammenlægger de to kundesystemer.

Du vil få mere information om dette, i god tid inden vi gennemfører sammenlægningen.
Skal jeg downloade en ny Mobilbank app?
Nej, du kan anvende din nuværende Mobilbank, som du plejer, indtil vi sammenlægger de to kundesystemer. 

Du vil få mere information om dette, i god tid inden vi gennemfører sammenlægningen.
Hvad er et garantbevis?
Garantbeviser udgør en del af sparekassens garantkapital, der er en del af kernekapitalen. Som garant i sparekassen kan du opnå attraktive fordele, og du har mulighed for at få medbestemmelse i sparekassen.
 
Læs mere om garantbeviser
Hvor kan jeg se mit garantbevis i Sparekassen Vendyssel?
Du kan se dit garantbevis i Sparekassen Vendsyssel i din Netbank sammen med dine konti.

Hvis du ikke kan se dit garantbevis, kan du kontakte din lokale afdeling, så hjælper de dig.

Læs mere om garantbeviser
Skal jeg have nye betalingskort?

Ja, dine kort vil blive udskiftet, men indtil du får yderligere information, skal du blot anvende dit nuværende kort, som du plejer.

Du vil få mere information om dette.

Kan jeg bruge mobilbetaling, som jeg plejer? (f.eks. MobilePay, Apple Pay og Google Pay mv.)

Ja, du kan anvende mobilbetaling, som du plejer, indtil du modtager et nyt kort fra Sparekassen Vendsyssel. Herefter kan du aktivere dit nye kort i din mobilbetalingstjeneste.

Dette gælder disse mobilbetalingstjenester:

 • Mobile Pay
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Fitbit Pay
 • Garmin Pay
Ændres priser og vilkår?

Da vi nu er blevet et samlet pengeinstitut, vil vi også sørge for en ensretning i vores produkter og priser, så alle kunder har adgang til de samme produkter og servicetilbud. Ensretningen af priserne bliver pr. 1. april 2021. Der vil komme mere information senere.

Adgang til kundeoplysninger

Notifikation vedrørende kundeoplysninger

1. Baggrund

I forbindelse med indgåelsen af aftalen om fusion af Sparekassen Vendsyssel og Salling Bank A/S (”Institutterne”) gennemførte Sparekassen Vendsyssel en lovpligtig undersøgelse af, om der ultimo april 2020 var sammenfald mellem kunder med et nettoindlån i de to Institutter på over dækningsbeløbet i henhold til indskyder- og investorgarantiordningen (EUR 100.000). Sparekassen Vendsyssel gennemførte herudover en stikprøvevis gennemgang af Salling Bank A/S’ eksponeringer samt en gennemgang af en række udvalgte større eksponeringer.

Undersøgelserne indebar blandt andet, at Sparekassen Vendsyssel fik adgang til visse kundeoplysninger i Salling Bank A/S, herunder en række personoplysninger.

I overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen skal vi derfor oplyse dig om følgende:

2. Dataansvarlig

Sparekassen Vendsyssel er selvstændige dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, som Sparekassen Vendsyssel foretog. Har du spørgsmål til behandlingen, er du velkommen til at kontakte:

3. Formål

Behandlingens formål var – som beskrevet ovenfor – at få bekræftet visse forhold hos Salling Bank A/S som led i gennemførelsen af fusionen, herunder at vurdere Salling Bank A/S’ eksponeringer samt at fastslå eventuelt kundesammenfald.

4. Retsgrundlag

Behandlingen var nødvendig for at gennemføre fusionen. Sparekassen Vendsyssel behandlede således personoplysningerne på baggrund af en legitim interesse i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen, samt på baggrund af et lovkrav, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c.

5. Oplysninger

Behandlingen af personoplysninger omfattede følgende kategorier:
 • Stamoplysninger
 • Finansielle oplysninger

6. Modtagere af personoplysninger

Adgang til kundeoplysningerne blev begrænset i videst muligt omfang, således at kun enkelte personer, som var med at gennemføre undersøgelserne forud for fusionen, havde adgang til oplysningerne.

7. Tidsrum

Sparekassen Vendsyssel havde alene adgang til oplysningerne i enkelte dage, hvor forhandlingerne om fusionen stod på. Efter sammenlægningen er kundeoplysninger fra Salling Bank A/S dog blevet overført til Sparekassen Vendsyssel som led i fusionen.

8. Rettigheder

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du følgende rettigheder:
 • retten til at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig og til at videregive denne kopi til en anden dataansvarlig
 • retten til at få slettet, opdateret eller berigtiget de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig
 • retten til at begrænse behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet om dig
 • retten til at tilbagekalde et eventuelt samtykke, som danner grundlag for behandlingen af dine personoplysninger
 • retten til at indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).