Livslang Pension

En Livslang Pension er en kombination af en opsparing og en forsikring, der giver dig en livsvarig udbetaling. 

Pension

En Livslang Pension er en opsparingsform, der giver dig en livsvarig udbetaling. Du kan tidligst få din opsparing udbetalt, når du når pensionsalderen. Har du en Livslang Pension, der er oprettet før den 1. maj 2007, kan du have vilkår, som betyder, at du kan få udbetalt din opsparing allerede fra du fylder 60 år.
  
Tidligere har Livslang Pension haft et dårligt ry, men på grund af de muligheder produktet har i dag, kan det blive næsten ligesom en Ratepension.
  
Tegner du en Livslang Pension som en privat ordning, kan du indbetale 52.600 kr. i 2020 og få fuldt fradrag. Tegner du derimod opsparingen som en arbejdsgiverordning, er der intet loft over indbetalingen, så længe den kan indeholdes i din løn.   

Sådan kommer du i gang

Kontakt din personlige rådgiver, hvis du overvejer at oprette en Livslang Pension. Vi hjælper dig med at få overblik over dine muligheder for at spare op til pensionen.
  
Find afdelinger og medarbejdere