ValueInvest

Investeringsforeningen Valuelnvest Danmark blev stiftet den 16. april 1998 som en dansk, medlemsejet investeringsforening.

Valuelnvest Danmark er en specialiseret investeringsforening, som alene koncentrerer sig om investering i aktier ud fra principperne om value investing.
   
Valuelnvest Danmark har tre overordnede afdelinger:

  • Valuelnvest Global KL
  • Valuelnvest Global Akkumulerende KL
  • Valuelnvest Japan KL

Markeringen "KL" angiver, at den overordnede afdeling er opdelt i andelsklasser/porteføljer med samme investeringspolitik, benchmark og risikoprofil med mere. som den overordnede afdeling, de tilhører, medmindre andet specifikt er anført.
  
Afdelingerne forvaltes ikke med henvisning til et benchmark (konstrueret indeks) og rummer derfor udelukkende selskaber og sektorer, der er identificeret positivt ud fra investeringsprocessen.