Garanti Invest

Globale Aktier 2019

Garantiobligationen Globale Aktier 2019 udløber den 15. marts 2019.

Garantiobligationen har fulgt kursudviklingen i 10 globale aktier. Kursudviklingen i de 10 aktier har varieret temmelig meget. Selskaber som Johnson & Johnson og Hang Seng Bank har klaret sig godt med kursstigninger på over 35 %, mens 3 af selskaberne, AT&T, Royal Dutch Shell og GlaxoSmithKline, har oplevet kursfald.

Med udgangspunkt i den gennemsnitlige kursudvikling i de 10 aktier justeret for kursudviklingen i dollar over for euro er indfrielseskursen blevet fastsat til 107,53. Du kan følge med i garantiobligationens udvikling på Garanti Invests hjemmeside

Som et godt alternativ kan vi for eksempel tilbyde dig at geninvestere din opsparing i puljerne fra Lokal Puljeinvest. Du kan læse om puljerne på Lokal Puljeinvests hjemmeside

Kontakt din rådgiver, og hør mere om mulighederne for at genplacere din opsparing.

Find afdelinger og medarbejdere