Garanti Invest

Garanti Invest er en af Danmarks førende udviklere af strukturerede obligationer med begrænset risiko.

Garanti Invest

Garanti Invest er en af Danmarks førende udviklere af strukturerede obligationer med begrænset risiko. Siden 1998 har Garanti Invest arrangeret udstedelsen af over hundrede strukturerede obligationer til gavn for private og institutionelle investorer i Danmark.

Garanti Invest er et helejet datterselskab i Sparinvest-koncernen. Sparinvest blev grundlagt i 1968 som en dansk investeringsforening, men er siden vokset til en international kapitalforvalter med aktiviteter i 14 europæiske lande.

Sparinvest-koncernen er en uafhængig kapitalforvalter med en bred ejerkreds bestående af mere end 80 pengeinstitutter, pensionskasser og forsikringsselskaber.

Investering med sikkerhedsnet
Al investering er forbundet med risiko. Det har de senere års kraftige op- og nedture på aktiemarkederne med al tydelighed illustreret. Og selv når der blæser milde vinde på finansmarkederne, er det jo ikke sikkert, at det går som præsten prædiker. Det kan derfor være sund fornuft at sikre sig mod de værste tab, når du investerer.

Garanti Invest udvikler løbende investeringsprodukter, som giver mulighed for at investere, for eksempel på aktiemarkedet, med begrænset risiko.

Garantiobligationer

Garanti Invest

Garanti Invest

Globale Aktier 2019

Garanti Invest

Garanti Invest

Globale Aktier III 2019