BankInvest Optima

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere tusinde nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer.

Ring mig op
Bankinvest Optima

Samme princip - fire temperamenter

Optima er en enkel måde at investere i både aktier og obligationer og få det bedste ud af din opsparing i økonomiske op- og nedgangstider.

Optima kommer i fire forskellige varianter med hver sin risikoprofil. Optima 10, Optima 30, Optima 55 og Optima 75 har navn efter, hvor stor aktieandelen er. 

Optimas investeringsunivers

Optima investerer hovedsageligt i globale aktie- og obligationsmarkeder via afdelinger i investeringsforeninger fra BankInvest. Investeringerne kan også omfatte alternativer, som for eksempel ejendomme samt direkte investeringer i individuelle værdipapirer.

I de aktie- og obligationsafdelinger, som Optima investerer i, udvælger porteføljeforvalterne de aktier og obligationer, der forventes at give de bedste afkast. En bred fordeling af investeringer på tværs af aktieselskaber og obligationstyper sikrer en god risikospredning.

Aktieinvesteringerne er et bredt udvalg af større og mindre børsnoterede selskaber på både de udviklede og nye markeder. Tilsvarende spænder obligationsinvesteringerne bredt fra danske stats- og realkreditobligationer til udenlandske statsobligationer og globale virksomhedsobligationer.

I de Optimafonde, som indeholder aktier, bliver aktie- og obligationsandelen løbende justeret på baggrund af forventningerne til de finansielle markeder. Optimas porteføljeforvaltere træffer de investeringsmæssige beslutninger ud fra daglige analyser af økonomiske, politiske og markedsmæssige forhold.

Optimafondenes placering på EU’s risikoskala, hvor 1 er lav risiko og 7 er høj risiko.

Risikoskala for Bankinvest Optima
Optima 10

Optima 10

10 % aktier
90 % obligationer
Optima 30

Optima 30

30 % aktier
70 % obligationer
Optima 55

Optima 55

55 % aktier
45 % obligationer
Optima 70

Optima 75

75 % aktier
25 % obligationer
 Aktier     Obligationer inklusiv kontanter.   Andelen af aktier og obligationer kan maksimalt svinge med +/-5% fra neutralandelen.

Kontakt mig om investering