BankInvest

BankInvest er en dansk kapitalforvalter og udbyder af investerings- og kapitalforeninger med en samlet formue under forvaltning og administration på cirka 138 mia. kr.

BankInvest
BankInvest blev etableret tilbage i 1969 og har som formål at levere aktiv kapitalforvaltning og administration af høj kvalitet til kunder i ind- og udland.

BankInvest-koncernen, der omfatter en række finansielle virksomheder, beskæftiger i alt godt 100 medarbejdere.

Kapitalforvaltning og produkter
Størstedelen af den af BankInvest forvaltede og administrerede formue kommer fra cirka 210.000 investorer, der er kunder i de godt 50 danske og udenlandske pengeinstitutter, som distribuerer og rådgiver om de af BankInvest udbudte investeringsprodukter.

52% af den aktivt forvaltede formue er placeret i obligationer, 44% i aktier og den resterende formue er placeret i mandater med aktiv allokering mellem aktier og obligationer.

BankInvest tilpasser løbende udbuddet af produkter og serviceydelser efter kundeønsker og forretningsmæssige overvejelser og tilbyder ud over en bred vifte af basisprodukter med fokus på danske-, europæiske- og globale værdipapirer også investeringer i for eksempel Emerging Markets-aktier og -obligationer samt produkter, der aktivt inden for samme afdeling blander investeringer i aktier og obligationer.

BankInvests brede udbud af investeringsprodukter giver den enkelte investor de bedste muligheder for at få sammensat sine investeringer, således at ønsker om risikoprofil, investeringshorisont og særlige interesseområder kan imødekommes.
Bankinvest Optima

Spar op med BankInvest Optima

Optima er en familie af investeringsfonde, som underliggende investerer i aktier og obligationer. Når du investerer i Optima, investerer Optima i flere tusinde nøje udvalgte aktier og obligationer for dig. Det er en fordel, da du mindsker risikoen ved at sprede dine investeringer.

Automatisk geninvestering af udbytter

Når Sparinvest og Bankinvest udbetaler udbytte, har du mulighed for automatisk at geninvestere dit udbytte.

Hvad er automatisk geninvestering?
Automatisk geninvestering går i korte træk ud på, at det udbetalte udbytte automatisk geninvesteres i den pågældende investeringsforening, som udbyttet blev udbetalt fra. Du modtager dermed investeringsbeviser i foreningen i stedet for kontanter.

Hvilke fordele giver automatisk geninvestering?
  • Automatisk geninvestering er en nem og billig måde at geninvestere udbyttet.
    Geninvesteringen sker kurtagefrit.
  • Automatisk geninvestering sikrer, at pengene ikke ligger kontant, og det kan være afgørende for dit langsigtede afkast.
  • Geninvesteringen sker automatisk, og du skal derfor ikke foretage dig noget aktivt, efter du har tilmeldt dig servicen.

Kontakt din personlige rådgiver for at tilmelde dine depoter.

Find afdelinger og medarbejdere