Tab af erhvervsevne

Ulykke og sygdom kan ramme alle. Har du råd til hverdagen, hvis det rammer dig?

nærpension - Tab af Erhvervsevne

Med forsikringen Tab af erhvervsevne har du et godt supplement til for eksempel sygedagpenge eller førtidspension, hvis du, I en længere periode eller permanent, er ude af stand til at arbejde.
    
Udbetalingen tilpasses løbende, hvis forsikringensudbetalingen og indtægt el. offentlige ydelser, overstiger den indtægt du havde før du blev syg.
  
Det er nemt og enkelt at tegne forsikringen. Du besvarer blot spørgsmål om dit helbred. Resten klarer vi i sparekassen.

Kontakt mig om Nærpension