Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Sparekassen Vendsyssel, skal du i første omgang kontakte din afdeling.
  
Hvis du herefter fortsat er uenig i Sparekassen Vendsyssels behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Sparekassen Vendsyssel. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.
   
Du kan også vælge at indbringe din klage for:
Pengeinstitutankenævnet
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K.
Tlf. 35 43 63 33
www.fanke.dk 
  
Desuden kan du anvende EU-Kommissionens online klageportal, når du ønsker at indgive en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.
  
Du skal indgive klagen til:
  
EU-Kommisionens online klageportal
  
Når du indgiver en klage, skal du angive sparekassens e-mailadresse asc@sparv.dk