Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over Sparekassen Vendsyssel, skal du i første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Sparekassen Vendsyssels behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Sparekassen Vendsyssel. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte.

Sparekassens klageansvarlige

Du kan kontakte sparekassens klageansvarlige per brev eller e-mail:

Sparekassen Vendsyssel
Østergade 15, 9760 Vrå
klageansvarlig@sparv.dk

Det Finansielle Ankenævn

Fører din henvendelse ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du - hvis du er forbruger, eller det drejer sig om et forhold, der ikke adskiller sig væsentligt fra et privat kundeforhold - vælge
at indbringe din klage for:

Det Finansielle Ankenævn
St. Kongensgade 62, 2.
1264 København K
Tlf. 35 43 63 33
www.fanke.dk 

EU-Kommisionens online klageportal

Desuden kan du anvende EU-Kommissionens online klageportal, når du ønsker at indgive en klage. Det er særligt relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du skal indgive klagen på:

EU-Kommisionens online klageportal 

Når du indgiver en klage, skal du angive sparekassens e-mailadresse klageansvarlig@sparv.dk 

Behandling af personoplysninger

Er du utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Sparekassen Vendsyssels dataansvarlige eller databeskyttelsesrådgiver:

Dataansvarlig er:
Sparekassen Vendsyssel
Østergade 15, 9760 Vrå
CVR-nr. 64 80 68 15
Tlf. 82 22 90 00

Databeskyttelsesrådgiver (DPO) er:
akp@sparv.dk

Datatilsynet

Du kan desuden klage til Datatilsynet per brev eller e-mail:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
dt@datatilsynet.dk