Boligkreditformidler

Sparekassen Vendsyssel som boligkreditformidler

Sparekassen Vendsyssel
Østergade 15
9760 Vrå
CVR: 64806815

Tilsynsmyndighed
Sparekassen Vendsyssel har tilladelse som pengeinstitut FT-nr. 36201.

Sparekassen Vendsyssel er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Samarbejde
Sparekassen Vendsyssel samarbejder med Totalkredit A/S og DLR Kredit A/S om formidling af realkreditlån.

Rådgivningstjenester
Sparekassen Vendsyssel yder ikke rådgivningstjenester, dvs. rådgivning som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af Sparekassen Vendsyssel.

Honorering af os som kreditformidler
Sparekassen Vendsyssel modtager provision fra Totalkredit A/S og DLR Kredit A/S som honorering for vores rolle som kreditformidler. Størrelsen af provisionen kan oplyses ved henvendelse til Sparekassen Vendsyssel. Sparekassen Vendsyssel aflønnes løbende for servicering af lånet og tabsafdækning.

Klagevejledning
Hvis du ønsker at klage over Sparekassen Vendsyssel, skal du første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Sparekassen Vendsyssels behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i Sparekassen Vendsyssel. Oplysninger om den klageansvarlige fås i Sparekassen Vendsyssel eller på Sparekassen Vendsyssels hjemmeside: www.sparv.dk

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Det Finansielle Ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Sparekassen Vendsyssels e-mailadresse - klageansvarlig@sparv.dk angives.

Klager vedrørende Sparekassen Vendsyssels overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over Sparekassen Vendsyssels behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk