Revisions- og Risikoudvalg

Revisions- og Risikoudvalget overvåger risiko-, regnskabs-, revisions- og sikkerhedsmæssige forhold i Sparekassen Vendsyssel.

Ifølge reglerne skal Revisions- og Risikoudvalget sammensættes af bestyrelsens medlemmer, og mindst ét medlem af Revisionsudvalget skal være uafhængig af sparekassen og besidde regnskabs- og revisionsmæssige kvalifikationer.

Bestyrelsen i Sparekassen Vendsyssel har udpeget Søren Vad Sørensen som det uafhængige og regnskabskyndige medlem, der er i besiddelse af de fornødne kvalifikationer, jf. bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet.

I 2019 afholdt udvalget 6 møder.
   
Revisions- og Risikoudvalget består af:

 • Søren Vad Sørensen
  Formand for Revisions- og Risikoudvalget
  Deltog i 6 møder i 2019
 • Birte Dyrberg
  Formand for bestyrelsen
  Deltog i 6 møder i 2019
 • Ole S. Bak
  Repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen
  Deltog i 6 møder i 2019
 • Inge Møller Ernst
  Repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen 
  (Tiltrådte den 1. april 2020)
 • Morten Pilegaard
  Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen
  (Tiltrådte den 1. april 2020)
 Udvalgets væsentligste aktiviteter i 2019 var følgende:
 • Gennemgå sparekassens halvårs- og årsrapport, herunder indstille regnskaberne til godkendelse hos bestyrelsen
 • Overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen
 • Overvåge sparekassens overordnede risikoprofil og strategi
 • Overvåge den interne revisions kompetence og uafhængighed
 • Overvåge og kontrollere den eksterne revisions uafhængighed
 • Overvåge sparekassens indsats på hvidvaskområdet