Nominerings­udvalg

Nomineringsudvalget har til opgave at lave indstillinger til bestyrelsen i relation til nominering af kandidater til repræsentantskab, bestyrelse og direktion, samt at udarbejde forslag til en mangfoldighedspolitik samt en politik og måltal for det underrepræsenterede køn i ledelsen.
 
Ifølge reglerne skal Nomineringsudvalget sammensættes af bestyrelsens medlemmer, hvoraf et af medlemmerne skal være bestyrelsesformanden.
 
I 2019 afholdt udvalget 7 møder.

Nomineringsudvalget består af:
 • Birte Dyrberg  
  Formand
  Deltog i 7 møder i 2019
 • Søren Vad Sørensen
  Repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen
  Deltog i 7 møder i 2019
 • Martin Valbirk
  Repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen
  Deltog i 7 møder i 2019
 • Bo Bojer
  Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen 
  (Tiltrådte den 1. april 2020)
Udvalgets væsentligste aktiviteter i 2019 var følgende:
 • Indstille kandidater til sparekassens bestyrelse
 • Vurdere viden og erfaring i direktionen
 • Indstille valgregulativ til godkendelse hos bestyrelsen
 • Indstille politik og måltal for det underrepræsenterede køn i ledelsen til godkendelse hos bestyrelsen
 • Indstille politik for mangfoldighed til godkendelse hos bestyrelsen
 • Evaluere på udvalgets kommissorium
 • Vurdere viden og erfaring i sparekassens bestyrelse