Nominerings­udvalg

Nomineringsudvalget har til opgave at lave indstillinger til bestyrelsen i relation til nominering af kandidater til repræsentantskab, bestyrelse og direktion, samt at udarbejde forslag til en mangfoldighedspolitik samt en politik og måltal for det underrepræsenterede køn i ledelsen.
 
Ifølge reglerne skal Nomineringsudvalget sammensættes af bestyrelsens medlemmer, hvoraf et af medlemmerne skal være bestyrelsesformanden.
 
I 2018 afholdt udvalget 4 møder.

Nomineringsudvalget har siden den 1. april 2019 bestået af:
 • Birte Dyrberg  
  Formand
  Deltog i 4 møder i 2018
 • Søren Vad Sørensen
  Repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen
  Deltog i 4 møder i 2018
 • Martin Valbirk
  Repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen
  Deltog i 2 møder i 2018
 • Morten Pilegaard 
  Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen 

Udvalgets væsentligste aktiviteter i 2018 var følgende:
 • Indstille kandidater til sparekassens bestyrelse
 • Vurdere viden og erfaring i direktionen
 • Indstille valgregulativ til godkendelse hos bestyrelsen
 • Indstille politik og måltal for det underrepræsenterede køn i ledelsen til godkendelse hos bestyrelsen
 • Indstille politik for mangfoldighed til godkendelse hos bestyrelsen
 • Evaluere på udvalgets kommissorium
 • Vurdere viden og erfaring i sparekassens bestyrelse