Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted

Ulsted Sparekasse blev grundlagt i 1874 og var en selvstændig sparekasse i godt 134 år i Ulsted og omegn. Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2008 blev Ulsted Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stifter Ulsted Sparekasse fonden Ulsted Sparekasses Fond, der i 2010 ændrer navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted.
   
Fondens grundkapital udgør 60 millioner kr., som er indbetalt kontant.

Fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Ulsted Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Ulsted Sparekasse samt direktøren i Ulsted Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.


Bestyrelsens sammensætning
Ole Steen Jensen (formand) Langtvedvej 41 9370 Hals
Søren Batsberg (næstformand) Rughaven 3, Ulsted 9370 Hals
Andy Jensen Kidholm 18, Langholt 9310 Vodskov
Jens Koldkjær Kløvermarken 3 9362 Gandrup
Hans Ole Pedersen Kirkestien 19, Ulsted 9370 Hals
Karsten Olsen Gl. Skansevej 14 9370 Hals
Casper Elefsen Ådalen 459 9700 Brønderslev

Uddelinger

August 2019 (2. uddeling 2019)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, august 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets andet møde, hvor der blev uddelt penge til 11 foreninger med flere.
 • Støtteforeningen for Ulsted Friplejehjem
 • Gandrup Borgerforening
 • Knoldgaard Jægerforening
 • Hals Bridgeklub
 • Ulsted Samråd
 • Lions Club Hals
 • Hals Golfklub
 • Ulsted Boldklub
 • KFUM Spejder i Ulsted
 • Hals Motionscenter
 • Ulsted Menighedsråd

April 2019 (1. uddeling 2019)

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, april 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets første møde, hvor der blev uddelt penge til 32 foreninger med flere.

 • Hals Golfklub
 • Fjordfest Hals
 • Vester Hassing Gymnastikforening
 • Seniorfestival Gandrup
 • Ulsted Møllelaug
 • Holtet IF
 • FDF i Vester Hassing
 • Sportsklubber i den gamle Hals Kommune
 • Gandrup/Holtet Håndbold
 • DHF i Hals 
 • Ulsted Skytteforening
 • Galleri Hou
 • Hals Sportsklub/Hals E-sport
 • Snorgaardens Rideklub i Langholt
 • Ulsted Borgerforening
 • Gandrup Borgerforening
 • Gandrup Borgerforening
 • Vester Hassing Ungdomsklub
 • Vester Hassing Skytteforening
 • Gandrup Sportsklub
 • Ulsted Borgerforening
 • Ulsted Borgerforening
 • Hou Bådelaug Nord
 • Vester Hassing Borgerforening
 • Ulsted Boldklub
 • Ulsted Friplejehjem
 • Melholt Forsamlingshus
 • FDF i Øster Hassing
 • Ulsted Rideklub
 • Skansespillet
 • Skansefesten
 • Stae Borgerforening