Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted

Ulsted Sparekasse blev grundlagt i 1874 og var en selvstændig sparekasse i godt 134 år i Ulsted og omegn. Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2008 blev Ulsted Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stifter Ulsted Sparekasse fonden Ulsted Sparekasses Fond, der i 2010 ændrer navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted.
   
Fondens grundkapital udgør 60 millioner kr., som er indbetalt kontant.

Fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Ulsted Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Ulsted Sparekasse samt direktøren i Ulsted Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.


Bestyrelsens sammensætning
Ole Steen Jensen (formand) Langtvedvej 41 9370 Hals
Søren Batsberg (næstformand) Rughaven 3, Ulsted 9370 Hals
Tina Rebsdorf Simonsen  Sogneparken 21, Ulsted  9370 Hals
Agnethe Kjær Jakobsen  Teglgårdsvej 19, Ulsted  9370 Hals
Jesper Olsen Batsberg
Sogneparken 23, Ulsted  9370 Hals
Jens Koldkjær Kløvermarken 3 9362 Gandrup
Hans Ole Pedersen Kirkestien 19, Ulsted 9370 Hals
Karsten Olsen Gl. Skansevej 14 9370 Hals
Casper Elefsen Ådalen 459 9700 Brønderslev

Uddelinger

April 2020 (1. uddeling 2020)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, april 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets første møde, hvor der blev uddelt penge til 13 foreninger med flere.
 • Hals Rideklub 
 • Vester Hassing Gymnastikforening
 • Ulsted Møllelaug
 • Vester Hassing Centerråd
 • Ulsted Skoles Støtteforening
 • Gandrup Sportsklub
 • Gandrup Borgerforening
 • Vester Hassing Gymnastikforening
 • Ulsted Boldklub
 • Skansespillet
 • Ulsted Borgerforening
 • Ulsted Rideklub
 • Ulsted Boldklub

December 2019 (3. uddeling 2019)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, december 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets tredje møde, hvor der blev uddelt penge til 19 foreninger med flere.
 •  Hou GI
 • Gandrup Sportsklub
 • Vester Hassing Skytteforening
 • Ulsted Skoles Støtteforening
 • Vester Hassing Centerråd
 • Ulsted Skytteforening
 • Hou Borgerforening
 • Stae Vester Hassing Seniorer
 • Ældresagen Hals
 • Hals Golfklub
 • Bette Gandrup Musikforening
 • Skansefesten
 • Ulsted Borgerforening
 • Hou GI
 • Hou Borger- og Aktivitetshus
 • Stae Borgerforening
 • Ulsted Samråd
 • Gandrup-Holtet Gymnastik
 • Ulsted Boldklub
 • Ulsted Boldklub
August 2019 (2. uddeling 2019)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, august 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets andet møde, hvor der blev uddelt penge til 11 foreninger med flere.
 • Støtteforeningen for Ulsted Friplejehjem
 • Gandrup Borgerforening
 • Knoldgaard Jægerforening
 • Hals Bridgeklub
 • Ulsted Samråd
 • Lions Club Hals
 • Hals Golfklub
 • Ulsted Boldklub
 • KFUM Spejder i Ulsted
 • Hals Motionscenter
 • Ulsted Menighedsråd

April 2019 (1. uddeling 2019)

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted, april 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted har afholdt årets første møde, hvor der blev uddelt penge til 32 foreninger med flere.

 • Hals Golfklub
 • Fjordfest Hals
 • Vester Hassing Gymnastikforening
 • Seniorfestival Gandrup
 • Ulsted Møllelaug
 • Holtet IF
 • FDF i Vester Hassing
 • Sportsklubber i den gamle Hals Kommune
 • Gandrup/Holtet Håndbold
 • DHF i Hals 
 • Ulsted Skytteforening
 • Galleri Hou
 • Hals Sportsklub/Hals E-sport
 • Snorgaardens Rideklub i Langholt
 • Ulsted Borgerforening
 • Gandrup Borgerforening
 • Gandrup Borgerforening
 • Vester Hassing Ungdomsklub
 • Vester Hassing Skytteforening
 • Gandrup Sportsklub
 • Ulsted Borgerforening
 • Ulsted Borgerforening
 • Hou Bådelaug Nord
 • Vester Hassing Borgerforening
 • Ulsted Boldklub
 • Ulsted Friplejehjem
 • Melholt Forsamlingshus
 • FDF i Øster Hassing
 • Ulsted Rideklub
 • Skansespillet
 • Skansefesten
 • Stae Borgerforening