Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm

Hellevad-Ørum Sparekasse blev grundlagt i 1879 og var en selvstændig sparekasse i godt 125 år i Klokkerholm. Hellevad-Ørum Sparekasse havde gennem mange år opbygget en egenkapital på 25 millioner kroner.

I forbindelse med fusionen stifter Hellevad-Ørum Sparekasse fonden Hellevad-Ørum Sparekasses Fond, der i 2010 ændrer navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm.

Fondens grundkapital udgør 25 millioner kr., som er indbetalt kontant.

Fondens formue skal anbringes i enten garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel og/eller kontant indskud i Sparekassen Vendsyssel eller i danske obligationer gennem en investeringsforening, som Sparekassen Vendsyssel samarbejder med. På samme måde kan op til 20% af grundkapitalen investeres i aktier.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Hellevad-Ørum Sparekasses virkeområde.

Ledelse
Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af samme personkreds, som udgjorde bestyrelsen og direktionen i Hellevad-Ørum Sparekasse samt den til enhver tid værende afdelingsdirektør i Sparekassen Vendsyssels Klokkerholm afdeling.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.
 

Bestyrelsens sammensætning
Erik Daugberg Hellevadvej 1C, Klokkerholm 9320 Hjallerup
Poul D. Hansen Hornshøjvej 36, Klokkerholm 9320 Hjallerup
Johannes Hovaldt Søparken 63, Klokkerholm 9320 Hjallerup
Jette Skiveren Borgergade 9, Klokkerholm 9320 Hjallerup
Lars H. Sørensen Sibeliusvej 27 9700 Brønderslev 
Martin Kærsgaard Solbakken 5, Klokkerholm  9320 Hjallerup
Peter Mølbjerg Skansen 17, Klokkerholm 9320 Hjallerup

Uddelinger

4. september 2018 (3. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 4. september 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets tredje uddeling, og det blev til i alt 101.100 kr. til følgende 4 foreninger, klubber med flere:
 • Dannerhøj Spejdere fik 17.000 kr. til at renovere klubbens lade.
 • Lokalhistorisk Arkiv modtog 9.100 kr. til at købe borde mv.
 • Klokkerholm Hallen fik 50.000 kr. til at få lagt nyt tag på Fitness-afdelingen.
 • Ørum Sportsforening modtog 25.000 kr. til at få lavet nyt tag og lagt nyt gulv.
12. juni 2018 (2. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 12. juni 2018 Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets anden uddeling, og det blev til i alt 112.500 kr. til følgende 4 foreninger, klubber med flere:
 • Byen i Landskabet fik 15.000 kr. til at afvikle møder for.
 • Flauenskjold Skoles Støtteforening modtog 75.000 kr. til at etablere et multiområde.
 • Skæve Petanque fik 2.500 kr. til at få lavet et rækværk.
 • Byen i Landskabet, Byrhøj modtog 20.000 kr. til at få produceret foldere mv.

10. april 2018 (1. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 10. april 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets første uddeling, og det blev til i alt 397.476 kr. til følgende 7 foreninger, klubber med flere:
 • Borgerforeningen fik 248.300 kr. til at etablere en planetplads.
 • Borgerforeningen modtog 58.750 kr. til juleudsmykning.
 • Forældreforeningen i Klokkerholm fik 32.226 kr. til at købe et spærrenet.
 • Ørsø Judo Klub modtog 15.000 kr. til at etablere en brandtrappe.
 • Oasen, Ørum fik 13.500 kr. til at etablere et hegn mv.
 • DRL Kunstcenter modtog 10.000 kr. til at lave en skulpturudstilling.
 • KIF fik 19.700 kr. til at holde jubilæum.
6. december 2017 (4. uddeling 2017)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 6. december 2017
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets fjerde uddeling, og det blev til i alt 532.345 kr. til følgende 10 foreninger, klubber med flere:
 • Byen i landskabet fik 15.000 kr. til at få udarbejdet foldere.
 • Borgerforeningen modtog 4.500 kr. til at købe et telt og et tørrestativ.
 • Dannerhøj Spejdere fik 14.000 kr. til at købe en traktor og rafter.
 • Dronninglund Golfklub modtog 15.000 kr. til at købe en pc.
 • Centerrådet Hellevadlund fik 10.000 kr. til at afholde jubilæum.
 • KIF, Gymnastik modtog 33.345 kr. til at købe en combimåtte.
 • Byen i landskabet fik 60.500 kr. til at etablere en infohytte.
 • KIF modtog 20.000 kr. til at etablere en ny terrasse.
 • Klokkerholm Hallen fik 300.000 kr. som tilskud til at få lavet et nyt tag.
 • Byen i landskabet modtog 60.000 kr. til byfornyelse.
5. september 2017 (3. uddeling 2017)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 5. september 2017
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets tredje uddeling, og det blev til i alt 65.000 kr. til følgende 2 foreninger, klubber med flere:
 • Byen i landskabet fik 15.000 kr. til at afholde møder.
 • Dansk Lastbil Nostalgi modtog 50.000 kr. til at købe en ejendom.
6. juni 2017 (2. uddeling 2017)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 6. juni 2017
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets anden uddeling, og det blev til i alt 76.000 kr. til følgende 4 foreninger, klubber med flere:
 • KIF fik 10.000 kr. til at afholde en fodboldturnering.
 • Borgerforeningen med flere modtog 5.000 kr. til at afholde koncert med Sigurd Barrett.
 • KIF fik 56.000 kr. til at købe fodboldmål og en kridtmaskine.
 • KIF modtog 5.000 kr. til at afholde fodboldskole.

21. marts 2017 (1. uddeling 2017)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 21. marts 2017
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets første uddeling, og det blev til i alt 89.315,25 kr. til følgende 9 foreninger, klubber med flere:
 • Klokkerholmkoret fik 5.808.25 kr. til at købe nodemapper og emblemer.
 • 60 Plus Klokkerholm modtog 2.000 kr. til at købe fjerbolde.
 • Byen i Landskabet fik 15.000 kr. til at afholde møder
 • Borgerforeningen modtog 4.887 kr. til at købe persienner med mere.
 • Hjallerup Bryggerlaug fik 5.000 kr. til at købe et bryggeanlæg.
 • Oasen Ørum modtog 40.000 kr. til at etablere en bålhytte.
 • Borgerforeningen fik 4.995 kr. til at købe en plæneklipper.
 • DHF & K Fodbold modtog 4.000 kr. til at købe spillertøj.
 • Lokalhistorisk Arkiv fik 7.625 kr. til at købe en pc.
7. december 2016 (4. uddeling 2016)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 7. december 2016
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets fjerde uddeling, og det blev til i alt 131.001 kr. til følgende 6 foreninger, klubber med flere:
 • KIF Håndbold fik 4.500 kr. til at købe spillertøj til drengene.
 • DHF & K modtog 4.500 kr. til at købe spillertøj.
 • Centerrådet Hellevadlund fik 33.900 kr. til at købe et lydanlæg.
 • Ørum Sportsforening modtog 50.000 kr. til at bruge på Fitnessafdelingen.
 • KIF Gymnastik fik 11.476 kr. til at købe en trampolin.
 • KIF Badminton modtog 26.625 kr. til at købe et dampskab.
6. september 2016 (3. uddeling 2016)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 6. september 2016
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets tredje uddeling, og det blev til i alt 141.850 kr. til følgende 6 foreninger, klubber med flere:
 • Klokkerholm forældreråd fik 5.850 kr. til at tage på en københavnertur.
 • Borgerforeningen modtog 65.000 kr. til at købe telte.
 • Byen i landskabet fik 15.000 kr. til at dække mødeudgifter.
 • Hellevad Menighedsråd modtog 33.000 kr. til at købe et lydanlæg.
 • Dannerhøj Spejderne fik 8.000 kr. til at afholde 50 års jubilæum.
 • Byen i landskabet modtog 15.000 kr. til at afvikle Detektorrally.
7. juni 2016 (2. uddeling 2016)

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 7. juni 2016
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets anden uddeling, og det blev til i alt 97.550 kr. til følgende 6 foreninger, klubber med flere:

 • Byen i landskabet fik 5.000 kr. til at få produceret foldere med mere.
 • Dannerhøj Spejdere modtog 11.200 kr. til at købe nye telte.
 • Borgerforeningen fik 19.875 kr. til at få lavet overvågning.
 • Ørsø Judoklub modtog 35.000 kr. til at købe et oliefyr.
 • KIF Badminton fik 23.475 kr. til at købe en boldmaskine.
 • Søudvalget modtog 3.000 kr. til at købe brænde.
5. april 2016 (1. uddeling 2016)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 5. april 2016
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets første uddeling, og det blev til i alt 187.000 kr. til følgende 7 foreninger, klubber med flere:
 • Flauenskjold Samråd fik 10.974 kr. til at købe en PlayStation.
 • Dronninglund Kunstcenter modtog 15.000 kr. til at afholde Maratonsangdag.
 • DHF & K fik 7.000 kr. til at købe spillertøj.
 • KFUM-Spejderne modtog 15.000 kr. til at få lavet et nyt tag.
 • Ørum Sportsforening fik 50.000 kr. til at få ombygget deres klubhus.
 • Dronninglund Golfklub modtog 50.000 kr. til at få lavet en overdækning af deres drivingrange.
 • Ørum Kulturhus fik 50.000 kr. til at få lavet handicapfaciliteter.
1. december 2015 (4. uddeling 2015)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 1. december 2015
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget fjerde uddeling, og det blev til i alt 97.777 kr. til følgende 3 foreninger, klubber med flere:
 • Lokalhistorisk Arkiv fik 22.777 kr. til at købe EDB-udstyr.
 • Ørsø Judoklub modtog 25.000 kr. til at købe nye måtter.
 • Forældreforeningen, Klokkerholm Skole fik 52.000 kr. til at etablere en multibane.
1. september 2015 (3. uddeling 2015)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 1. september 2015
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets tredje uddeling, og det blev til i alt 166.900 kr. til følgende 5 foreninger, klubber med flere:
 • Ørum Sportsforening fik 50.000 kr. til 2. etape af renoveringen af klubhuset.
 • Aktive Kvinder Klokkerholm modtog 5.000 kr. til at købe en jubilæumsgave.
 • Borgerforeningen fik 31.900 kr. til at købe en lukket trailer.
 • Fonden modtog 50.000 kr. til at etablere vandkunst ved Jyske Aas.
 • Borgerforeningen fik 30.000 kr. til at dække advokatomkostninger.
2. juni 2015 (2. uddeling 2015)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 2. juni 2015
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets anden uddeling, og det blev til i alt 317.811 kr. til følgende 9 foreninger, klubber med flere:
 • Byen i Landskabet fik 2.686 kr. til at deltage i Forårsmesse Aalborg.
 • Byen i Landskabet modtog 20.000 kr. til at afholde detektorrally.
 • Byen i Landskabet fik 15.000 kr. til at dække mødeudgifter.
 • Byen i Landskabet modtog 15.000 kr. til at købe foldere og kasser.
 • Borgerforeningen fik 37.000 kr. til at afholde et halloweenarrangement.
 • Borgerforeningen modtog 10.000 kr. til at købe borde/bænke og etablere en grillplads.
 • Klokkerholm Hallen fik 182.000 kr. til at købe fitnessredskaber.
 • Oasen modtog 20.000 kr. til at bruge på Ørum klatretårn.
 • KIF Gymnastik fik 16.125 kr. til at købe en trampolinvogn.
3. marts 2015 (1. uddeling 2015)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 3. marts 2015
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets første uddeling, og det blev til i alt 379.650 kr. til følgende 5 foreninger, klubber med flere:
 • Byen i Landskabet fik 40.000 kr. til at deltage i Forårsmesse Aalborg.
 • Ældrebadminton Klokkerholm modtog 2.000 kr. til at købe fjerbolde.
 • Ørum Forsamlingshus fik 7.650 kr. som en underskudsgaranti i forbindelse med afviklingen af Jazzaften.
 • Ørum Sportsforening modtog 30.000 kr. til deres fitnessafdeling.
 • Forældreforening, Klokkerholm Skole fik 300.000 kr. til at etablere en boldbane.