Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm

Hellevad-Ørum Sparekasse blev grundlagt i 1879 og var en selvstændig sparekasse i godt 125 år i Klokkerholm. Hellevad-Ørum Sparekasse havde gennem mange år opbygget en egenkapital på 25 millioner kroner.

I forbindelse med fusionen stifter Hellevad-Ørum Sparekasse fonden Hellevad-Ørum Sparekasses Fond, der i 2010 ændrer navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm.

Fondens grundkapital udgør 25 millioner kr., som er indbetalt kontant.

Fondens formue skal anbringes i enten garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel og/eller kontant indskud i Sparekassen Vendsyssel eller i danske obligationer gennem en investeringsforening, som Sparekassen Vendsyssel samarbejder med. På samme måde kan op til 20% af grundkapitalen investeres i aktier.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Hellevad-Ørum Sparekasses virkeområde.

Ledelse
Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af samme personkreds, som udgjorde bestyrelsen og direktionen i Hellevad-Ørum Sparekasse samt den til enhver tid værende afdelingsdirektør i Sparekassen Vendsyssels Klokkerholm afdeling.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.
 

Bestyrelsens sammensætning
Erik Daugberg Hellevadvej 1C, Klokkerholm 9320 Hjallerup
Poul D. Hansen Hornshøjvej 36, Klokkerholm 9320 Hjallerup
Tom Hesselborg
Brøndlundvej 1, Klokkerholm 9320 Hjallerup
Jette Skiveren  Borgergade 9, Klokkerholm  9320 Hjallerup
Martin Kærsgaard  Solbakken 5, Klokkerholm
9320 Hjallerup
Peter Mølbjerg  Skansen 17, Klokkerholm  9320 Hjallerup
Marianne V. Jensen Fældenvej 1, Allerup 9320 Hjallerup
Lars H. Sørensen Sibeliusvej 27 9700 Brønderslev 

Uddelinger

3. december 2019 (5. uddeling 2019)

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 3. december 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets femte uddeling. Følgende 3 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • Byen i Landskabet
 • Klokkerholm Dyrepark
 • Klokkerholm Skole.
3. september 2019 (4. uddeling 2019)

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 3. september 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets fjerde uddeling. Følgende 3 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • Klokkerholm Skole
 • KIF
 • Dansk Lastbil Nostalgi.
28. maj 2019 (3. uddeling 2019)

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 28. maj 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets tredje uddeling. Følgende 5 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • KIF Badminton
 • Museum Dorf
 • Ørum Sportsforening
 • Klokkerholm Skole
 • Byfornyelsesudvalget.
9. april 2019 (2. uddeling 2019)

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 9. april 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets anden uddeling. Følgende 4 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • KIF
 • Lokalhistorisk Arkiv
 • Byen i Landskabet
 • Byudviklingsudvalget.
8. januar 2019 (1. uddeling 2019)

Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 8. januar 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets første uddeling. Følgende 4 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 

 • Borgerforeningen
 • New Business-Senior Network
 • Byfornyelsesudvalget Dronninglund Kunstcenter
 • Dronninglund Rideklub.
4. september 2018 (3. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 4. september 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets tredje uddeling, og det blev til i alt 101.100 kr. til følgende 4 foreninger, klubber med flere:
 • Dannerhøj Spejdere fik 17.000 kr. til at renovere klubbens lade.
 • Lokalhistorisk Arkiv modtog 9.100 kr. til at købe borde mv.
 • Klokkerholm Hallen fik 50.000 kr. til at få lagt nyt tag på Fitness-afdelingen.
 • Ørum Sportsforening modtog 25.000 kr. til at få lavet nyt tag og lagt nyt gulv.
12. juni 2018 (2. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 12. juni 2018 Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets anden uddeling, og det blev til i alt 112.500 kr. til følgende 4 foreninger, klubber med flere:
 • Byen i Landskabet fik 15.000 kr. til at afvikle møder for.
 • Flauenskjold Skoles Støtteforening modtog 75.000 kr. til at etablere et multiområde.
 • Skæve Petanque fik 2.500 kr. til at få lavet et rækværk.
 • Byen i Landskabet, Byrhøj modtog 20.000 kr. til at få produceret foldere mv.

10. april 2018 (1. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm den 10. april 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm har foretaget årets første uddeling, og det blev til i alt 397.476 kr. til følgende 7 foreninger, klubber med flere:
 • Borgerforeningen fik 248.300 kr. til at etablere en planetplads.
 • Borgerforeningen modtog 58.750 kr. til juleudsmykning.
 • Forældreforeningen i Klokkerholm fik 32.226 kr. til at købe et spærrenet.
 • Ørsø Judo Klub modtog 15.000 kr. til at etablere en brandtrappe.
 • Oasen, Ørum fik 13.500 kr. til at etablere et hegn mv.
 • DRL Kunstcenter modtog 10.000 kr. til at lave en skulpturudstilling.
 • KIF fik 19.700 kr. til at holde jubilæum.