Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev

Jerslev Sparekasse blev grundlagt 1869 og var en selvstændig sparekasse i knap 130 år. I 1999 blev der gennemført en sammenlægning med Hørby Sparekasse. Jerslev Sparekasse havde gennem årene opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2006 blev Jerslev Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stiftede Jerslev Sparekasse fonden Jerslev Sparekasses Fond, der i 2010 ændrede navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev.

Fondens grundkapital udgør 77 millioner kr., som er indbetalt kontant. Mindst halvdelen af fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel og/eller kontant indskud i Sparekassen Vendsyssel, medens den resterende del skal anbringes i danske obligationer eller aktier gennem en investeringsforening, som Sparekassen Vendsyssel samarbejder med. Der må dog kun investeres i aktier for et beløb, som højst udgør 20 % af grundkapitalen.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jerslev Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Jerslev Sparekasse, 1 bestyrelsesmedlem udpeget blandt repræsentantskabsmedlemmerne samt den fungerende direktør i Jerslev Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.


Bestyrelsens sammensætning
Helle Rømer Skole (formand)
9740 Jerslev
Mogens Nedergaard (næstformand)
9740 Jerslev
Søren G. Sørensen
Sterup, 9740 Jerslev
Peter Mølbjerg
Klokkerholm, 9320 Hjallerup
Helle Brinkmann Larsen
9352 Dybvad
Henrik Erlandsen
9352 Dybvad
Gurli Nielsen
9740 Jerslev

Uddelinger

September 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 15. september 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets tredje uddeling.
Følgende 9 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening
 • GF 77 Østervrå
 • Løb 4 Sagen
 • Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn
 • Frederikshavn Skøjteforening
 • Thorshøj Gamle Skole
 • Klub Georg
 • Lyngså Petanqueklub
 • Jerslev Husflid.
Juni 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 8. juni 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets anden uddeling.
Følgende 7 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 
 • Brønderslev Skytteforening
 • Brønderslev Tennis Klub
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening - Multiparken
 • På tværs er vi stærkest
 • Jerslev 4H
 • FDF Frederikshavn 1. Kreds
 • Vennekredsen for Kornumgaard.
Marts 2021
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 31. marts 2021
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets første uddeling.
Følgende 10 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden. 
 • KFUM Spejderne i Jerslev
 • PSI Serritslev
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening - Multiparken
 • Idrætsforeningen Skjold
 • De frivillige Østervrå Ældrecenter
 • SEIF Tornados Floorball
 • Volleyball Klubben VK Vendsyssel
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening
 • BI-Bordtennis
 • Hellum Idrætsforening.
December 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 10. december 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets fjerde uddeling.
Følgende 13 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden.
 • Brønderslev Floorball Club
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Motion
 • Brønderslev Cross Klub
 • Dybvad Borgerforening
 • Stenum Kulturhus
 • Børnehaven Livstræet, Jerslev
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Badminton
 • Sæby Familie- og Firmaidræt
 • Spar V Hallen
 • Havkærhus, Sæby
 • Rådhuscentret, Frederikshavn
 • Hørby Idrætsforening
 • Østervraa Idrætsforening, Fodbold.
September 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 16. september 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets tredje uddeling.
Følgende 6 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden.
 • Sæby Tennisklub
 • Brønderslev Familie- og Firmaidræt
 • Frederikshavn Billard Klub 1984
 • Jerslev 4H
 • Hørby Bylegeplads
 • Rosengårdens Venner.
Juni 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 22. juni 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets anden uddeling.
Følgende 8 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden.
 • Frederikshavn Rideklub
 • Brønderslev Harmoniorkester
 • Foreningen Mølholt Forsamlingshus
 • Museum for Forsyning og Bæredygtighed
 • Brønderslev Golfklub
 • Jerslev RC Klub
 • Jerslev Borgerforening
 • Jerslev-Sterup ldrætsforening.
April 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 8. april 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets første uddeling.
Følgende 21 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden.
 • Den Runde Pavillions Venner
 • Hørby Børnefestival
 • Springteam Sæby, Sæby Gymnastikforening
 • Nordjysk Vinfestival
 • Frederikshavn Ishockey Klub (Ungdom)
 • Sterup Borgerforening
 • BMC – Brønderslev Motions Cykelklub
 • Brønderslev Basketball Klub af 1970
 • Nellemanns Haves Venner
 • DCH Sæby
 • PSI Serritslev
 • Brønderslev Rideklub
 • Skæve IF
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening
 • Multibanen
 • Try Thorshøj Boldklub
 • Vendelbo Skaters
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Motion
 • Jerslev Husflid
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Håndbold.
December 2019
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 4. september 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets fjerde uddeling.
Følgende 11 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden.
 • Manna-Thise Multihus I/S
 • Brønderslev Skytteforening
 • Sæby Sejlklub
 • Vendelbohallen
 • Frederikshavn Tennisklub
 • Serritslev Borgerforening
 • KFUM-spejderne i Hallund
 • Brønderslev Brandmandsforening
 • Sæby Judo- og Karateklub
 • Vennekredsen Kornumgaard
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fodbold.
September 2019
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 4. september 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets tredje uddeling.
Følgende 4 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden.
 • Mødrehjælpen, Brønderslev Lokalafdeling
 • Spring Team Sæby
 • Den Selvejende Institution Syvsten Hallen
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Håndbold.
Juni 2019
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 19. juni 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets anden uddeling.
Det blev til i alt 267.095 kr. til følgende 12 foreninger, klubber med flere.
 • Krudtuglerne Brønderslev fik 20.000 kr. til at købe et curlingspil.
 • Vivaldis Venner modtog 60.000 kr. til at købe en handicapvenlig bus til beboerne på plejehjemmet.
 • Firmaidræt Sæby fik 4.000 kr. til at købe roll-up bannere til markedsføring.
 • Sæby og Omegns Skytteforening modtog 12.500 kr. til at købe luftrifler og/eller luftpistoler.
 • Vendsyssel NU fik 20.000 kr. til at få fremstillet undervisningsmateriale.
 • Datastuen i Serritslev modtog 6.700 kr. til at købe en pc.
 • Det Danske Spejderkorps, Brundurs Gruppe fik 8.395 kr. til at købe køkkenmaskiner.
 • Jerslev 4H modtog 8.000 kr. til at købe et bordbænkesæt og til at få etableret et kaninhop og en agilitybane.
 • Jerslev–Sterup Idrætsforening/Multiparken fik 50.000 kr. til at få købt en tablet, der skal bruges i det intelligente klasseværelse ved multibanen.
 • Brønderslev Gymnastik Forening modtog 30.000 til at købe en airtrack.
 • Jerslev–Sterup Idrætsforening fik 42.500 kr. til at købe rekvisitter.
 • Hellum Krudtugler modtog 5.000 kr. til at købe 60 stk. t-shirt med tryk.
April 2019
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 2. april 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets første uddeling. 
Det blev til i alt 1.349.138 kr. til følgende 14 foreninger, klubber med flere.
 • Lyngsaa Boldklub fik 20.000 kr. til at renovere loft og lamper.
 • Pedershaab Hundeskov modtog 8.000 kr. til at etablere en hundeskov.                  
 • Klub 9740 Pedellerne fik 6.700 kr. til at opsætte skilte, ”Handler du lokalt?”, ved byporte.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fitness modtog 25.000 kr. til at købe redskaber til crossdance.
 • Rosengårdens Venner fik 14.000 kr. til at købe et nyt elklaver til plejehjemmet.      
 • Sysselklubben Sæby modtog 2.500 kr., der skal bruges som støtte til socialt samvær.                                        
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening fik 67.000 kr., som skal bruges til opstart af E-sport.
 • Støtteforeningen for 9740 modtog 7.500. kr. til at købe kunstige planter.               
 • Multibanen fik 1.000.000 kr. til at etablere en udendørs læringsplatform.                
 • Jerslev Borgerforening modtog 39.063 kr. til at forny det store tårn på byens legeplads.
 • Jerslev RC Klub fik 10.000 kr. til at købe en decoder, et detection loop, tællerbrikker og
  race control management. 
 • Spar V Hallen fik 89.375 kr. til at etablere en floorballbane, købe en gulvvaskemaskine og
  kantpuder til trampoliner.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Badminton modtog 10.000 kr. til at købe et fugtskab til fjerbolde.
 • Støtteforeningen for 9740 fik 50.000 kr. til at udgive bogen Jyske Ås.