Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev

Jerslev Sparekasse blev grundlagt 1869 og var en selvstændig sparekasse i knap 130 år. I 1999 blev der gennemført en sammenlægning med Hørby Sparekasse. Jerslev Sparekasse havde gennem årene opbygget en solid egenkapital.

Pr. 1. januar 2006 blev Jerslev Sparekasse sammenlagt med Sparekassen Vendsyssel.

I forbindelse med sammenlægningen stiftede Jerslev Sparekasse fonden Jerslev Sparekasses Fond, der i 2010 ændrede navn til Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev.

Fondens grundkapital udgør 77 millioner kr., som er indbetalt kontant. Mindst halvdelen af fondens formue skal anbringes i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel og/eller kontant indskud i Sparekassen Vendsyssel, medens den resterende del skal anbringes i danske obligationer eller aktier gennem en investeringsforening, som Sparekassen Vendsyssel samarbejder med. Der må dog kun investeres i aktier for et beløb, som højst udgør 20 % af grundkapitalen.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Jerslev Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen i Jerslev Sparekasse, 1 bestyrelsesmedlem udpeget blandt repræsentantskabsmedlemmerne samt den fungerende direktør i Jerslev Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til opfyldelse af fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.


Bestyrelsens sammensætning
Helle Rømer Skole (formand) Sdr. Ringgade 6 9740 Jerslev
Mogens Nedergaard (næsrformand) Anlægsvej 20 9740 Jerslev
Søren G. Sørensen Liljevej 12, Sterup 9740 Jerslev
Peter Mølbjerg Lucernevej 31, Klokkerholm 9320 Hjallerup
Helle Brinkmann Larsen Gl. Havensvej 7 9352 Dybvad
Henrik Erlandsen Ålborgvej 281 9352 Dybvad
Gurli Nielsen Birkagervej 3 9740 Jerslev

Uddelinger

22. juni 2020 (2. uddeling 2020)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 22. juni 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets anden uddeling.
Følgende 8 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden.
 • Frederikshavn Rideklub
 • Brønderslev Harmoniorkester
 • Foreningen Mølholt Forsamlingshus
 • Museum for Forsyning og Bæredygtighed
 • Brønderslev Golfklub
 • Jerslev RC Klub
 • Jerslev Borgerforening
 • Jerslev Sterup ldrætsforening.
8. april 2020 (1. uddeling 2020)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 8. april 2020
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets første uddeling.
Følgende 21 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden.
 • Den Runde Pavillions Venner
 • Hørby Børnefestival
 • Springteam Sæby, Sæby Gymnastikforening
 • Nordjysk Vinfestival
 • Frederikshavn Ishockey Klub (Ungdom)
 • Sterup Borgerforening
 • BMC – Brønderslev Motions Cykelklub
 • Brønderslev Basketball Klub af 1970
 • Nellemanns Haves Venner
 • DCH Sæby
 • PSI Serritslev
 • Brønderslev Rideklub
 • Skæve IF
 • Jerslev Sterup Idrætsforening
 • Jerslev Sterup Idrætsforening
 • Multibanen
 • Try Thorshøj Boldklub
 • Vendelbo Skaters
 • Jerslev Sterup Idrætsforening, Motion
 • Jerslev Husflid
 • Jerslev Sterup Idrætsforening, Håndbold.
4. december 2019 (4. uddeling 2019)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 4. september 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets fjerde uddeling.
Følgende 11 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden.
 • Manna-Thise Multihus I/S
 • Brønderslev Skytteforening
 • Sæby Sejlklub
 • Vendelbohallen
 • Frederikshavn Tennisklub
 • Serritslev Borgerforening
 • KFUM-spejderne i Hallund
 • Brønderslev Brandmandsforening
 • Sæby Judo- og Karateklub
 • Vennekredsen Kornumgaard
 • Jerslev Sterup Idrætsforening, Fodbold.
4. september 2019 (3. uddeling 2019)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 4. september 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets tredje uddeling.
Følgende 4 foreninger, klubber med flere modtog penge fra fonden.
 • Mødrehjælpen, Brønderslev Lokalafdeling
 • Spring Team Sæby
 • Den Selvejende Institution Syvsten Hallen
 • Jerslev Sterup Idrætsforening, Håndbold.
19. juni 2019 (2. uddeling 2019)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 19. juni 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets anden uddeling.
Det blev til i alt 267.095 kr. til følgende 12 foreninger, klubber med flere.
 • Krudtuglerne Brønderslev fik 20.000 kr. til at købe et curlingspil.
 • Vivaldis Venner modtog 60.000 kr. til at købe en handicapvenlig bus til beboerne på plejehjemmet.
 • Firmaidræt Sæby fik 4.000 kr. til at købe roll-up bannere til markedsføring.
 • Sæby og Omegns Skytteforening modtog 12.500 kr. til at købe luftrifler og/eller luftpistoler.
 • Vendsyssel NU fik 20.000 kr. til at få fremstillet undervisningsmateriale.
 • Datastuen i Serritslev modtog 6.700 kr. til at købe en pc.
 • Det Danske Spejderkorps, Brundurs Gruppe fik 8.395 kr. til at købe køkkenmaskiner.
 • Jerslev 4H modtog 8.000 kr. til at købe et bordbænkesæt og til at få etableret et kaninhop og en agilitybane.
 • Jerslev–Sterup Idrætsforening/Multiparken fik 50.000 kr. til at få købt en tablet, der skal bruges i det intelligente klasseværelse ved multibanen.
 • Brønderslev Gymnastik Forening modtog 30.000 til at købe en airtrack.
 • Jerslev–Sterup Idrætsforening fik 42.500 kr. til at købe rekvisitter.
 • Hellum Krudtugler modtog 5.000 kr. til at købe 60 stk. t-shirt med tryk.
2. april 2019 (1. uddeling 2019)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 2. april 2019
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets første uddeling. 
Det blev til i alt 1.349.138 kr. til følgende 14 foreninger, klubber med flere.
 • Lyngsaa Boldklub fik 20.000 kr. til at renovere loft og lamper.
 • Pedershaab Hundeskov modtog 8.000 kr. til at etablere en hundeskov.                  
 • Klub 9740 Pedellerne fik 6.700 kr. til at opsætte skilte, ”Handler du lokalt?”, ved byporte.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fitness modtog 25.000 kr. til at købe redskaber til crossdance.
 • Rosengårdens Venner fik 14.000 kr. til at købe et nyt elklaver til plejehjemmet.      
 • Sysselklubben Sæby modtog 2.500 kr., der skal bruges som støtte til socialt samvær.                                        
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening fik 67.000 kr., som skal bruges til opstart af E-sport.
 • Støtteforeningen for 9740 modtog 7.500. kr. til at købe kunstige planter.               
 • Multibanen fik 1.000.000 kr. til at etablere en udendørs læringsplatform.                
 • Jerslev Borgerforening modtog 39.063 kr. til at forny det store tårn på byens legeplads.
 • Jerslev RC Klub fik 10.000 kr. til at købe en decoder, et detection loop, tællerbrikker og
  race control management. 
 • Spar V Hallen fik 89.375 kr. til at etablere en floorballbane, købe en gulvvaskemaskine og
  kantpuder til trampoliner.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Badminton modtog 10.000 kr. til at købe et fugtskab til fjerbolde.
 • Støtteforeningen for 9740 fik 50.000 kr. til at udgive bogen Jyske Ås.
11. december 2018 (4. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 11. december 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget fjerde uddeling. Det blev til i alt 435.249 kr. til følgende 12 foreninger, klubber med flere.
 • Sæby Håndboldklub fik 10.000 kr. til at købe et kamera, en iPad og/eller en computer.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Gymnastik modtog 5.000 kr. til at købe en træbænk.
 • Sterup Borgerforening fik 85.000 kr. til at få lavet et nyt tag på forsamlingshusets bygning ud mod hovedgaden.
 • Hallund-Hollensted Borger- og Idrætsforening modtog 10.000 kr. til at købe en kikkert.
 • Hørby Idrætsforening, Gymnastik fik 73.749 kr. til at købe en airtrack + kile.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fitness modtog 75.000 kr. til at købe maskiner og håndvægte.
 • Jerslev RC Klub fik 10.000 kr. til at købe en decoder, et detection loop, tællerbrikker og et race control management-system.
 • Brønderslev Skytteforening modtog 30.000 kr. til at renovere foreningens opholdsrum og toiletter.
 • Idrætsbørnehaven Bispevang fik 15.000 kr. til at etablere en balancebane på legepladsen.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening modtog 40.000 kr. til at etablere et køkken og/eller strømforhold på markedspladsen.
 • Jerslev Multipark fik 72.500 kr. til at etablere et lysanlæg langs løbestien.
 • Foreningen "Minibyen Sæby" modtog 9.000 kr. til at udvikle minibyen.
18. september 2018 (3. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 18. september 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget tredje uddeling. Det blev til i alt 251.000 kr. til følgende 10 foreninger, klubber med flere.
 • De Blå Næser fik 25.000 kr. til at etablere en ny sauna til vinterbaderklubben.
 • Vendsyssel Nu modtog 20.000 kr. til 'Zoom ind på din fremtid event'.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Fitness fik 8.000 kr. til at købe et musikanlæg til Spinningafdelingen.
 • Jerslev Byorkester modtog 16.000 kr. til at købe et elpiano.
 • Hørby Bylegeplads fik 100.000 kr. til at renovere multibanen og opsætte et shelter.
 • Brønderslev Harmoniorkester modtog 10.000 kr. til at købe nye instrumenter.
 • Østervrå Idrætsforening, Fodbold fik 15.000 kr. til at foretage energioptimering af lys på træningsbanerne.
 • Jerslev Forsamlingshus modtog 40.000 kr. til at købe en ny foldedør mellem de to sale.
 • Jerslev Fotoklub fik 7.000 kr. til at købe et fjernsyn til digital udstilling.
 • Ældresagen Brønderslev modtog 10.000 kr. til at købe Højskolesangbøger.
19. juni 2018 (2. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 19. juni 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets anden uddeling. Det blev til i alt 392.105 kr. til følgende 11 foreninger, klubber med flere.
 • Kvissel Fritidshus fik 6.000 kr. til at renovere trapperne ved indgangsdørene.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening modtog 250.000 kr. til Jerslev Multipark.
 • Sæby Sejlklub fik 25.000 kr. til at købe et nyt gulvtæppe samt borde og stole til klubhuset.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening modtog 42.500 kr. til at købe rekvisitter.
 • Jerslev RC Klub fik 10.000 kr. til at købe et elektronisk tællerapperat.
 • KFUM's Orlogshjem, Frederikshavn modtog 10.000 kr. til at købe inventar til udvidelsen af hjemmet, herunder etablering af handicaplift og adgangsvej.
 • Lyngså Petanqueklub fik 8.000 kr. til at købe et redskabsskur til opbevaring af rekvisitter.
 • Hellum Idrætsforening modtog 7.605 kr. til at få lavet ny gulvbelægning i det oprindelige klubhus.
 • Ventilen Frederikshavn fik 5.000 kr. til at lave aktiviteter for og med ensomme unge.
 • Danmark Dejligst - 9740 Jerslev J. modtog 18.000 kr., som skal bruges til at etablere en scene, el og toiletter samt markedsføring.
 • Aktivitets-/samværstilbuddet, Møllegården fik 10.000 kr. til at købe en ny plænetraktor.
9. april 2018 (1. uddeling 2018)
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev den 9. april 2018
Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev har foretaget årets første uddeling. Det blev til i alt 1.370.787 kr. til følgende 20 foreninger, klubber med flere.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening fik 1.000.000 kr. til Jerslev Multipark.
 • KFUM Spejderne Jerslev modtog 36.500 kr. til at isolere spejderhuset, isætte 2 nye vinduer og 1 dør.
 • Jerslev Borgerforening fik 20.000 kr. til at rejse et nyt tårn på legepladsen.
 • Jerslev-Sterup Idrætsforening, Håndbold modtog 9.800 kr. til at købe 2 udendørshåndboldmål, lægetasker, et musikanlæg og få lavet streger og huller til maks. totalbane.
 • Jerslev 4H fik 6.300 kr. til at købe 2 crosserhjelme, 3 symaskiner og materialer.
 • Jerslev Forsamlingshus modtog 31.000 kr. til at etablere en ny fortrappe og forny udenomsarealet.
 • SparV Hallen fik 59.300 kr. til at købe køkkenelementer, hvidevarer og varmestyring.
 • Hørby Pensionistforening modtog 8.100 kr. til pentanqueklubben, der skal bruge pengene til stenmel til banerne.
 • Jerslev Sterup Idrætsforening fik 15.000 kr. til at købe en opvaskemaskine til klubhusets cafeteria.
 • Sysselklubben modtog 2.500 kr. som hjælp til klubben.
 • Støtteforeningen W. Klitgaards Bådelaug fik 5.000 kr. til at købe en 20 personers redningsflåde.
 • FDF 1. kreds - Frederikshavn modtog 27.000 kr. til at købe et stort partytelt, plastgulv til teltet og 2 cykelstativer til mountainbikes.
 • Hørby Børnemusikfestival fik 18.478 kr. til at købe et foldetelt, 4 beachflag inkl. tryk og 10 veste m/logo for og bag.
 • Spring Team Sæby modtog 50.000 kr. til at købe redskaber til Spirecup.
 • Volley Klubben VK Vendsyssel/ Jerslev Sterup Idrætsforening, Volley fik 15.000 kr. til at købe 30 bolde, 4 pointtavler og 2 dommerstole.
 • Kulturkirkens Venner modtog 8.087 kr. til at købe 12 lamper og 1 lysmixer til brug i kirken.
 • Sterup Borgerforening fik 25.000 kr. til at etablere fast strøm til Sterups nye park (Johannes Minde).
 • GF77 Østervrå modtog 15.000 kr. til at købe en combimåtte til springgymnasterne.
 • Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn fik 13.722 kr. til at købe en transportabel højtaler, et projektionslærred og et videoredigeringsprogram.
 • Sæby og Omegns Jagtforening modtog 5.000 kr. til at købe 2 jagtpramme inkl. transporttrailer.
 • Spar V Hallen - Jerslev fik 20.000 kr. til at købe en talerstol og garderobestativer.