Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund

Dronninglund Sparekasse blev grundlagt i 1873 og var en selvstændig sparekasse i 146 år frem til fusionen med Sparekassen Vendsyssel den 1. januar 2019. 
 
Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital, og i forbindelse med fusionen blev Dronninglund Sparekasse omdannet til en ikke-erhvervsdrivende fond under navnet Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund.

Fonden blev etableret med en egenkapital på 120 millioner kr., der er placeret i garantbeviser i Sparekassen Vendsyssel.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Dronninglund Sparekasses virkeområde.

Som eksempler på fondens virkeområde kan nævnes:
 • Kultur – i bred forstand som foredrag, kunst, musik og litteratur og andet.
 • Foreninger – eksempelvis pensionister, sport og unge
 • Nyt inden for bæredygtighed, klima og miljø
 • Pædagogiske og/eller sociale formål
 • Byforskønnelse, lokalhistorie og lokalsamfund
Ovenstående eksempler er ment som inspiration – andre formål inden for fondens overordnede bestemmelse modtages meget gerne.
 
Ledelse
Fonden ledes af en bestyrelse på 5-9 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Ved fondens stiftelse består fondens bestyrelse af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer, direktøren og kreditchefen i Dronninglund Sparekasse samt den tidligere bestyrelsesformand. 
 
Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til at opfylde fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.

Bestyrelsens sammensætning
Asbjørn Hansen
(formand)
Østkystvejen 390, Voerså
9300 Sæby
Villy Sørensen
(næstformand)
Slotsgade 40
9330 Dronninglund
Jesper Nielsen
Skovbrynet 37
9330 Dronninglund
Inge Møller Ernst
Lilleskovvej 3
9330 Dronninglund
Henrik Steen
Tryvej 54
9330 Dronninglund
Højer Yde Skaksen
Bollegade 34
9330 Dronninglund
Erik Frederiksen Ingeborg Skeelsvej 21, Flauenskjold
9330 Dronninglund
Martin Danielsen
Midgaarden 3
9230 Svenstrup J.
Niels Erik Sørensen Horsensvej 39, Langholt
9310 Vodskov

Uddelinger

Uddeling i juni 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund i juni 2020
Følgende ansøgere modtog tilsagn:
 • Dronninglund Gymnasiums Venner
 • De grønne pigespejdere, Hjallerup
 • Dronninglund Børnehave
 • Flauenskjold Hallen
 • Ørsø Kultur- og Aktivitetsforening
 • Egnssamlingen for Østvendsyssel
 • Holtegaard Rideklub
Uddeling i marts 2020
Uddeling fra Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund i marts 2020
Følgende ansøgere modtog tilsagn:
 • Agersted Borgerforening
 • Dronninglund Billard Klub
 • Dronninglund Lokalhistorisk Arkiv
 • DIF Fodbold
 • Dronninglund Seniorer
 • Dronninglund Kunstcenter
 • Egnssamlingen for Østvendsyssel
 • Østerby Havneklub
 • Agersted Motionscenter
 • Hjerteforeningen Brønderslev/Dronninglund
 • Vendsyssel Køreforening
 • Dronninglund Borgerforening
 • Samrådet Østkysten
 • Flauenskjold Seniorer
 • Heklas Miniput Team