Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals

Hals Sparekasse blev grundlagt den 20. marts 1870 og var en selvstændig lokal sparekasse i godt 145 år frem til fusionen med Sparekassen Vendsyssel den 1. januar 2015.
 
Sparekassen havde gennem mange år opbygget en solid egenkapital, og i forbindelse med fusionen blev Hals Sparekasse omdannet til en ikke-erhvervsdrivende fond under navnet Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals.

Fonden blev etableret med en egenkapital på 68.991.000 kr., hvoraf de 36.000.000 kr. blev placeret i garantkapital i Sparekassen Vendsyssel. Det resterende beløb blev efterfølgende investeret i investeringsforeninger.

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Hals Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-8 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse af alle fondens anliggender.

Da fonden blev stiftet, bestod bestyrelsen af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer i Hals Sparekasse og direktøren i Hals Sparekasse.

Fondens overskud anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til at opfylde fondens formål. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.
 
Bestyrelsens sammensætning
Jens Højer (formand) Hjortrimmenvej 31 9362 Gandrup
Lone Nørgaard Lyngsø Solparken 8, Hou 9370 Hals
Birgitte M. Nielsen Østerled 27 9370 Hals
Bodil Busk Hummergryden 5, Hou 9370 Hals
Peter Sloth Karlsen Solparken 10, Hou 9370 Hals
Kasper Korsvang Møller Søhesten 19 9370 Hals 
Søren Brix Kjeldgaard Lillehedenvej 6, Ulsted 9370 Hals
Rasmus Hosbond Kirch Rolighedsvej 34, V. Hassing 9310 Vodskov