Fonde

Som en stærk garantsparekasse støtter vi de lokale initiativer. Vi støtter lokalområdet via en række velgørende fonde, som kan ansøges af for eksempel foreninger og initiativgrupper i sparekassens markedsområde.

I forbindelse med en række lokale sparekassers sammenlægning med Sparekassen Vendsyssel er der blevet oprettet fonde med det formål at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den pågældende sparekasses tidligere markedsområde.

Fondene uddeler typisk midler efter godkendt ansøgning en gang i kvartalet.