Aflønnings­udvalg

Aflønningsudvalget har til opgave at udarbejde forslag til en lønpolitik for sparekassen og konkret aflønning af bestyrelse og direktion.

Ifølge reglerne skal Aflønningsudvalget sammensættes af bestyrelsens medlemmer, hvoraf et af medlemmerne skal være bestyrelsesformanden. Derudover skal der være et medarbejdervalgt medlem i udvalget. 

I 2020 afholdt udvalget 3 møder.

Aflønningsudvalget består af:

 • Birte Dyrberg
  Formand
  Deltog i 3 møder i 2020
 • Helle S. Sørensen
  Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen
  Deltog i 3 møder i 2020 

 
Udvalgets væsentligste aktiviteter er følgende:

 • Vurdere sparekassens lønpolitik
 • Udpege væsentlige risikotagere
 • Evaluere udvalgets kommissorium
 • Kontrollere at sparekassen overholder lønforpligtelser til den ansvarlige for risiko, revision og kontrol samt Compliance-funktion
 • Kontrollere at honoreringen af bestyrelsen og direktionen er korrekt, retvisende og fyldestgørende anført i sparekassens årsrapport