Aflønnings­udvalg

Aflønningsudvalget har til opgave at udarbejde forslag til en lønpolitik for sparekassen og konkret aflønning af repræsentantskab, bestyrelse og direktion.

Ifølge reglerne skal Aflønningsudvalget sammensættes af bestyrelsens medlemmer, hvoraf et af medlemmerne skal være bestyrelsesformanden. Derudover skal der være et medarbejdervalgt medlem i udvalget. 

Aflønningsudvalget har siden den 1. april 2019 bestået af:

 • Birte Dyrberg
  Formand
 • Ole S. Bak
  Repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen
 • Jens Rasmussen
  Repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen
 • Helle S. Sørensen
  Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen

Aflønningsudvalget bestod fra april 2016 til marts 2019 af den samlede bestyrelse.

I 2018 afholdt udvalget 3 møder, og hele bestyrelsen deltog i de 3 afholdte møder, undtagen Martin Valbirk, der deltog i 2 af de 3 afholdte møder.
 
Udvalgets væsentligste aktiviteter i 2018 var følgende:

 • Vurdere sparekassens lønpolitik
 • Udpege væsentlige risikotagere
 • Evaluere udvalgets kommissorium
 • Kontrollere at sparekassen overholder lønforpligtelser til den ansvarlige for risiko, revision og kontrol samt Compliance-funktion
 • Kontrollere at honoreringen af bestyrelsen og direktionen er korrekt, retvisende og fyldestgørende anført i sparekassens årsrapport