Aflønnings­udvalg

Aflønningsudvalget har til opgave at udarbejde forslag til en lønpolitik for sparekassen og konkret aflønning af repræsentantskab, bestyrelse og direktion.

Ifølge reglerne skal Aflønningsudvalget sammensættes af bestyrelsens medlemmer, hvoraf et af medlemmerne skal være bestyrelsesformanden. Derudover skal der være et medarbejdervalgt medlem i udvalget. 

I 2019 afholdt udvalget 5 møder.

Aflønningsudvalget består af:

 • Birte Dyrberg
  Formand
  Deltog i 5 møder i 2019
 • Ole S. Bak
  Repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen
  Deltog i 5 møder i 2019
 • Jens Rasmussen
  Repræsentantskabsvalgt medlem af bestyrelsen
  Deltog i 3 møder i 2019 (tiltrådte den 1. april 2019)
 • Helle S. Sørensen
  Medarbejdervalgt medlem af bestyrelsen
  Deltog i 2 møder i 2019 (tiltrådte den 1. april 2019)

 
Udvalgets væsentligste aktiviteter i 2019 var følgende:

 • Vurdere sparekassens lønpolitik
 • Udpege væsentlige risikotagere
 • Evaluere udvalgets kommissorium
 • Kontrollere at sparekassen overholder lønforpligtelser til den ansvarlige for risiko, revision og kontrol samt Compliance-funktion
 • Kontrollere at honoreringen af bestyrelsen og direktionen er korrekt, retvisende og fyldestgørende anført i sparekassens årsrapport