Vi søger nye kollegaer med akademiske kompetencer

Sparekassen Vendsyssel er en virksomhed i vækst, og i kraft af at forretningen vokser, skærpes kravene til fortsat udvikling af vores stabsfunktioner. Vi søger derfor flere nye kollegaer til vores hovedkontor i Vrå. 

Akademikere

Har du en længerevarende akademisk uddannelse og lyst til at anvende dine kompetencer i en stærk finansiel virksomhed med gode muligheder for personlig og faglig udvikling, så er det måske dig, vi har brug for.

Du er udadvendt, villig til at lære nyt og motiveres af at anvende din faglighed til at løse komplekse problemstillinger. Du forstår at tage ansvar for egne opgaver, men kender også værdien af, at mange opgaver og projekter løses bedst i et samarbejde på tværs af afdelinger og i samspil med hele organisationen.

Du får en personlig vejleder, og du vil indgå i et onboardingforløb, hvor vi giver dig indsigt i pengeinstitutverdenen.

Vi søger akademiske kompetencer inden for følgende områder:

 • Jura
  • Interesse for finansiel lovgivning, som kan omsættes og implementeres i organisationen
  • Vurdering og udarbejdelse af kontrakter, standardvilkår og forretningsgange
  • Compliance og persondata.
 • Regnskab, økonomi og risikostyring
  • Daglige regnskabsmæssige opgaver – herunder afdelingsregnskaber
  • Implementering af ny lovgivning
  • Ledelses- og myndighedsrapporteringer
  • Analyseopgaver og risikorapporteringer.
 • Kredit
  • Databehandling, udtræk og selvstændige analyser
  • Udstilling af data til vurdering i organisationen
  • Ledelses- og myndighedsrapportering.
 • Hvidvask- og terrorbekæmpelse
  • Bearbejdelse og implementering af lovgivning
  • Udarbejdelse og implementering af forretningsgange
  • Risikovurdering og rapportering
  • Dataudtræk og analyse
  • Skriftlig kommunikation.
 • Forretnings- og organisatorisk udvikling (HR)
  • Organisatorisk implementering – design, udvikling, planlægning og koordinering
  • Træning, læring og facilitering
  • Videndeling, kommunikation og informationssøgning
  • Digital kundekanal – personalisering og salg i digitale kanaler
  • Marketing automation.
 • IT
  • Dataarkitektur og visualisering
  • Projektstyring – struktur og overblik
  • Automatisering
  • Datawarehouse
  • Governance.
 • Intern revision
  • Finansiel og operationel revision
  • Analyse og vurdering af forretningsprocesser
  • Vurdere komplekse områder og organisationens brug heraf.
 • Intern kontrol
  • Databehandling, udtræk, selvstændige analyser og statistik
  • Udstilling og rapportering af data til vurdering i organisationen
  • Formidling af lovtekst.
 • Compliance
  • Overholdelse af finansiel lovgivning og regulering
  • Rapportering til bestyrelse og direktion.
Har ovennævnte din interesse, så send os en ansøgning, hvor du fortæller om dig selv, din uddannelse, og hvorfor du gerne vil være en del af Sparekassen Vendsyssel.

Du er velkommen til at søge, uanset om du er ved at afslutte din uddannelse eller allerede har nogle års erfaring.

Om Sparekassen Vendsyssel

I sparekassen har vi ordentlighed i højsædet både over for kunder og medarbejdere. Du vil opleve en arbejdsplads med fokus på nærvær, arbejdsglæde og motivation, hvor du har stor frihed og handlekraft i dagligdagen. Vi skaber sammen en arbejdsdag for den enkelte, hvor der er balance mellem arbejde og privatliv.

Sparekassen Vendsyssel er en særdeles velkonsolideret finansiel virksomhed med over 148.000 kunder. Sparekassen er repræsenteret med 39 afdelinger i Nord-, Midt- og Vestjylland samt København og beskæftiger i dag mere end 570 medarbejdere.