Sparekassen Vendsyssel

Pris- og renteændringer

Renteændring pr. 1. marts 2020

Af forretningsmæssige årsager nedsætter vi renten på alle indlånsformer, herunder rentetillæg med op til 0,5%, med virkning fra den 1. marts 2020.

De ændrede satser kan ses på www.sparv.dk/priser samt oplyses ved henvendelse i sparekassens afdelinger