Valutakonto

Hvis din virksomhed løbende modtager betalinger i fremmed valuta, kan det være en god idé at sætte pengene ind på en Valutakonto i den pågældende valuta.

Valutakonto

Med en Valutakonto kan din virksomhed løbende opsamle indbetalinger i fremmed valuta som du senere kan få vekslet. Det betyder at du kan spare vekselomkostninger og mindske risikoen ved kursudsving.  
  
Du kan etablere kontoen på anfordringsvilkår, som en betalingskonto eller som en konto, hvor der er aftalt fast rente for et givet beløb i en given periode. 
    
Kontakt din rådgiver for at høre mere om dine muligheder for at handle i fremmed valuta.

Find afdelinger og medarbejdere