Garanti Invest

Kinesiske Aktier 2018

Vi udbød obligationen Kinesiske Aktier 2018 i perioden 12. maj - 28. maj 2014.
  
Garanti Invest udarbejdede deres markedsføringsmateriale i marts 2014. Siden har der været faldende renter, som påvirker obligationsvilkårene.
  
Det endelige afkastloft endte på 48 %. Afkastloftet endte med at blive
2 %-point lavere end forventet, hvilket er acceptabelt.