Garanti Invest

Europæiske Aktier 2018

Vi udbød obligationen Europæiske Aktier 2018 i perioden 24. august - 18. september 2015.

Garanti Invest udarbejdede deres markedsføringsmateriale om Europæiske Aktier 2018 i starten af august 2015. Den 22. september 2015 fastsatte Garanti Invest deltagelsesgraden for Europæiske Aktier 2018 til 83 %. En deltagelsesgrad på 83 % betyder, at du som investor får mulighed for at få et bedre afkast end det, Garanti Invest havde lagt op til i deres markedsføringsmateriale.
 

Lagerbeskatning af frie midler

Lagerbeskatning betyder, at du hvert år skal indberette realiserede eller ikke realiserede gevinster/tab til SKAT; altså også selvom papirerne endnu ikke er solgt.  Lagerbeskatning gælder kun investering for frie midler. Hvis du har investeret for pensionsmidler eller børneopsparingsmidler, skal du ikke  lave en indberetning til SKAT.
 

Indberetning af lagerskat

Indberetning sker ikke automatisk, og du skal derfor selv sørge for, at SKAT får oplyst gevinst/tab. Du skal indberette årets samlede skattemæssige tab i rubrik 86 på www.tastselv.skat.dk eller via blanket 04.055. Det samlede skattemæssige tab er forskellen mellem anskaffelsesværdien og ultimokursen.

Du kan finde mere information om indberetning af lagerskat under Nyttige links nedenfor.

Navn Fondskode Købs-kurs Ultimo 2015 Ultimo 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2018
Europæiske Aktier 2018 DK0030363593 110 105 102 100 100

Skatterådgivning

Informationen i vejledningerne er af generel karakter og omtaler ikke særregler og detaljer. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer og henviser derfor til SKAT's hjemmeside.

Hvis du ønsker yderligere detaljer om skatteberegningen for lagerbeskattede produkter, anbefaler vi, at du søger vejledning hos en revisor eller anden skatterådgiver. Har du spørgsmål i øvrigt, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte din rådgiver.

Nyttige links
Nedenfor finder du forskellige informationer om, hvordan du indberetter gevinst/tab til SKAT.