Investerings-foreninger

En investeringsforening er en sammenslutning af investorer, som i fællesskab investerer i for eksempel aktier og obligationer. Investerings­foreninger sikrer, at også små investorer får adgang til investeringsmarkederne.

Investeringsforeninger

Aktuelle investeringsforeninger:

Sparinvest

Sparinvest

Sparinvest MIX