Overførsel til udlandet

Ønsker du at overføre penge til udlandet, bedes du udfylde blanketten ”overførsel til udlandet” som findes nederst på siden og aflevere den i en af Sparekassens afdelinger inden kl 13.30, såfremt den ønskes ekspederet samme dag. Du har også mulighed for at komme ind i Sparekassen og få blanketten udleveret.

Når der skal sendes penge til personer i udlandet, er det vigtigt at få oplyst modtagers kontonr. eller anden unik ID. Indenfor EU/EØS skal IBAN altid oplyses. Der skal ligeledes oplyses modtagers bankforbindelse eller Swift/BIC. Indenfor EU/EØS skal Swift/BIC altid oplyses.

Beskrivelse af Swift/BIC:

BIC (Bank Identifier Code) er pengeinstituttets internationale registreringsnummer, som anvendes til at identificere de forskellige pengeinstitutter i hvert enkelt land. BIC, som også kaldes SWIFT-adresse, består af en række bogstaver og evt. tal, som identificerer banken og det land, den ligger i. IBAN og BIC medvirker til, at betalingerne kan styres direkte på plads på beløbsmodtagerens konto og dermed undgå forsinkelser.

Dronninglund Sparekasses BIC er: DRONDK21

Beskrivelse af IBAN:

IBAN (International Bank Account Number) er et internationalt anerkendt og genkendeligt format for kontonumre til brug ved betalinger over landegrænser, henholdsvis til og fra udlandet. Til alle konti eksisterer et IBAN, men det benyttes kun ved betalinger til og fra udlandet og hovedsageligt inden for Europa.
Hver konto har deres eget IBAN.

Et IBAN består af højst 34 karakterer. Længden af IBAN er forskelligt fra land til land, men strukturen er ens og opbygget på følgende måde:

2 bogstaver for det land, hvor kontoførende bank hører hjemme
2 tal, som er kontrolnøglen
Højst 30 karakterer, som i Danmark er det 4-cifrede reg.nr. samt det egentlige kontonummer på 10 karakterer. Et dansk IBAN er således på 18 tal/bogstaver.
Vi anbefaler, at du påfører dine fakturaer følgende:

Dit IBAN og Dronninglund Sparekasses BIC (som er DRONDK21)

Eksempel på IBAN

Konto nr. : 1234567891
IBAN: DK1290441234567891

Såfremt du benytter Netbank til overførsler til udlandet, skal du som modtagers kontonummer anføre IBAN uden ordet IBAN og uden mellemrum. F.eks. DK1290441234567891 (angivelse af nummeret uden mellemrum)

Tjek om et IBAN kontonummer er korrekt

Bestilling af overførsel til udlandet