Bestilling af valuta

Vi anbefaler dig altid at bestille valuta i god tid - og senest 7 dage før. Dog må længere leveringstid påregnes hvis der er valgt en anden valuta end EUR, USD, GBP, SEK eller NOK.

Den faktiske valutakurs vil være kursen 2-5 bankdage før afhentningsdagen, hvor din konto debiteres for det bestilte beløb.

Information om bestillingen:

Dine oplysninger: