Elektronisk underskrift

Nu skal I ikke længere bruge pen, papir eller tidskrævende underskriftsmøder, når I som virksomhed skal underskrive dokumenter fra sparekassen.

Det kræver kun få klik i e-Boks. Det er både lettere og mindre tidskrævende for jer at underskrive papirer fra sparekassen, og I slipper for de mange ringbind med underskrevne aftaler og bilag.

Underskrevne dokumenter findes i virksomhedens e-Boks og kan arkiveres elektronisk i jeres egne systemer.

Når dokumenter fra sparekassen er klar til underskrift, modtager I en e-mail om, at dokumenter er klar til underskrift i e-Boks.

Vejledning til virksomheder, som tegnes af én person:

Vejledning til virksomheder med flere underskrivere: