Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond

Hvidbjerg-Ørum Sparekasse blev grundlagt i 1905 og var en selvstændig sparekasse i 100 år i Hvidbjerg og omegn. I 2005 begyndte sparekassen at bygge et nyt domicil i Bedsted. Samme år fusionerede Hvidbjerg-Ørum Sparekasse med Sparekassen Limfjorden og stiftede Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond.

Den 24. februar 2012 fusionerede Sparekassen Limfjorden med Sparekassen Vendsyssel.

Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond
Fondens grundkapital, der stammer fra den gamle sparkasses egenkapital, udgør 3.000.000 kr., som er bunden kapital. Fonden har placeret kapitalen i mindre garantindskud, obligationer og aktier. De årlige legatuddelinger består udelukkende af afkast fra garantindskuddene, obligationerne og aktierne.

Fondens formål er at yde støtte til projekter, foreninger og enkeltpersoner inden for den tidligere Hvidbjerg-Ørum Sparekasses virkeområde.

Ledelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 personer, der består af gamle kunder, bestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer. Alle personer er fra lokalområdet. Bestyrelsen har udfærdiget nogle retningslinjer for støtte, som du kan se i boksen til højre.
 

Bestyrelsens sammensætning
Niels Ole Wensien (formand) Bedsted
Knud Juul Gl. Bedsted
Jan Brinck Krik
Knud-Ole Henriksen Bedsted
Jens Sand Møller Svankjær
Jesper Abel Skovsted Bedsted

Uddelinger

29. maj 2015 (uddeling 2015)
Uddeling fra Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond den 29. maj 2015
Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond har foretaget årets uddeling, og det blev til i alt 99.260 kr. til følgende 15 personer, foreninger, klubber med flere:
 • Anne-Louse Fyrhring Johansen fik 5.000 kr. til en studierejse i USA.
 • Heidi Søgaard Christensen modtog 5.000 kr. til et studieophold på New Zealand.
 • Kasper Dahlgaard fik 5.000 kr. til et uddannelsesophold i Skotland.
 • Bettina Krogsgaard Mortensen modtog 5.000 kr. til et sprogskoleophold i England.
 • Natja Vodstrup Johannesen fik 5.000 kr. til et praktikophold på Grønland.
 • Vannesa Luise Pedersen modtog 5.000 kr. til et praktikophold på New Zealand.
 • Johanne Gade Lilleøre fik 4.260 kr. til et sprogkursus i London.
 • Hvidbjerg - Lodbjerg Menighedsråd modtog 8.000 kr. til at få lavet en folder om ny udsmykning af kirken.
 • Bedsted IF fik 10.000 kr. til at starte en skaterafdeling for unge.
 • Bedsted Håndværker- og Borgerforening modtog 8.000 kr. som tilskud til at købe borde til byens legeplads.
 • BOOA - Bedsted og Omegns Aktivitetshus - fik 5.000 kr. som tilskud til at få etableret et lysanlæg.
 • Sydthy Idræts- og Fritidscenter i Bedsted modtog 7.000 kr. som tilskud til at få etableret et legerum for de små.
 • Musik Camp Sydthy fik 6.000 kr. til at afholde musik-børnelejr i Hurup.
 • Sydthy - Thyholm Biavlerforening modtog 6.000 kr. som tilskud til at købe bidragter til børn.
 • Hurup bibliotek fik 15.000 kr. til at udsmykke Hurup Bibliotek.
31. maj 2013 (uddeling 2013)
Uddeling fra Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond den 31. maj 2013
Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond har foretaget årets uddeling, og det blev til i alt 111.700 kr. til følgende 16 personer, foreninger, klubber med flere:
 • Byforskønnelse i Bedsted fik 15.000 kr. til at tegne anpartskapital.
 • Bedsted Håndværker- og Borgerforening modtog 8.000 kr. til projekt Landsbytosse.
 • Fyrspillene i Sydthy fik 10.000 kr. til spillet "Vester i Vig".
 • Sydthy Biavlerforening modtog 3.700 kr. til at forbedre en skolebigård.
 • Tilde Ruby Andersen fik 6.000 kr. til feltarbejde i Tanzania.
 • Charlotte Kjær Jensen modtog 5.000 kr. til en studietur i London.
 • Morup Mølle Beboerlaug fik 9.500 kr. til et festtelt og lanterner.
 • Genbrugsbutikken/Café KFUM, Hurup modtog 9.000 kr. til et elklaver.
 • Nadja Bach Olesen fik 6.000 kr. til et højskoleophold i Australien og på New Zealand.
 • Beboerhuset i Agger modtog 8.000 kr. til at etablere en legeplads.
 • Sara Brander Skovsted fik 6.000 kr. til et praktikophold i Fillipinerne.
 • Foreninger i Svankjær modtog 12.000 kr. som tilskud til en hjertestarter.
 • Midtthy Håndbold fik 3.000 kr. til Streethåndbold, Bedsted m.fl.
 • Kim Frost modtog 4.000 kr., som han skal bruge til at rejse til Honduras, hvor han skal arbejde på et børnehjem.
 • Sydhty Rideklub fik 5.000 kr. til Pinselejr 2013.
 • Foreningen Thybomål modtog 1.500 kr. som tilskud til en folder.
4. april 2012 (uddeling 2012)
Uddeling fra Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond den 4. april 2012
Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond har foretaget årets uddeling, og det blev til i alt 198.500 kr. til følgende 25 personer, foreninger, klubber med flere:
 • Tanja Søgaard Christensen fik 3.000 kr. til en studietur i Tanzania.
 • Tilde Ruby Andersen modtog 6.000 kr., så hun kan lave frivilligt arbejde i Tanzania.
 • Lærke Ilkjær Apelon fik 6.000 kr. til en danseuddannelse på Balettakademien i Stockholm.
 • BOA modtog 15.000 kr. til Lys omkring samlingspunkt.
 • Bettina Pedersen fik 6.000 kr. til Adventure Heart.
 • Jakob Dahl Jensen modtog 6.000 kr. til et studieophold i USA.
 • Mads Peter Hilligsøe fik 6.000 kr. til en studietur i Rom.
 • Thea Hilligsøe Lauritsen modtog 6.000 kr. til en sprogrejse i England.
 • Bedsted IF fik 5.000 kr. til at fejre 100 års jubilæum.
 • Kathrine Tinggaard Nicolaisen modtog 6.000 kr. til et studieophold i London.
 • Venner til Friplejehjemmet i Bedsted fik 15.000 kr. som støtte til udsmykning.
 • Bedsted IF modtog 20.000 kr. til at ansætte en børne-unge konsulent.
 • Gl. Bedsted Beboerforening fik 5.000 kr. til en rutsjebane.
 • Svankjær Efterskole modtog 12.000 kr. til at købe havkajakker.
 • Gunvor P. Mejlholm fik 6.000 kr. til et praktikophold i England.
 • Nikolai Leegaard Riis modtog 6.000 kr. til en studietur i Zimbabwe og Australien.
 • Svankjær Beboerforening fik 8.000 kr. til at forskønne Svaneparken.
 • Kristoffer Gehlert Hilligsøe modtog 6.000 kr. til et praktikophold i Polen.
 • Trine Brun Olesen fik 5.000 kr. til undervisningsmateriale.
 • Fyrspillene i Sydthy fik 12.000 kr. til årets spil, Andreas og Andreas.
 • Kristina Højbak modtog 6.000 kr. til et praktikophold i Norge.
 • Svankjær Boldklub/Pentanqueklub fik 8.500 kr. til net og flag til mål.
 • Erhvervsfolk Bedsted ved Per Toftdahl modtog 12.000 kr. til at lave en skovsti i Rønhede Plantage.
 • Dennis D. H. Pedersen fik 6.000 kr. til en studietur i Kina.
 • Lars Rysgaard Madsen modtog 6.000 kr. til et udvekslingsophold på et amerikansk universitet.