Oplysninger som skal bruges ved optagelse af lån og økonomieftersyn

Forbrugerkreditaftaleloven har til formål at beskytte dig som kunde i forbindelse med oprettelse af en kredit eller et lån hos et pengeinstitut eller andet finansieringsfirma.

For at kunne yde dig denne forbrugerbeskyttelse skal vi, som dit pengeinstitut, indhente fyldestgørende oplysninger om dig og din families økonomi.

Oplysninger

Det betyder, at vi skal bede dig oplyse din og din families
  • indtægtsforhold
  • faste udgifter
  • aktiver (hvilke større ting I ejer, for eksempel hus, bil, sommerhus)
  • gældsposter (til hvem I skylder hvilke beløb)
  • forsikring ved dødsfald
  • kendte fremtidige ændringer

Du oplyser os om ovenstående ved at give os en kopi af din
  • lønseddel (nuværende indtægtsforhold)
  • fuld opgørelse fra skattemappen (tidligere indtægtsforhold, gældsposter, ejendomme, motorkøretøjer)
  • Budgetskema (udgifter)
  • PensionsInfo (pensions og forsikringsforhold)

Samarbejde

En tryg og stabil økonomi bygger på et stærkt samarbejde mellem dig som kunde og os som pengeinstitut. Ofte kan selv små beslutninger få store konsekvenser, hvis de bygger på det forkerte grundlag – vi bakker derfor op om de krav, der stilles til forbrugerbeskyttelsen, herunder at vi skal kunne dokumenterer de oplysninger, som vi har rådgivet dig på baggrund af.

Det er faktisk nemt at finde oplysningerne

Du kan finde de fleste oplysninger på Skats hjemmeside, via din NetBank og i din e-Boks.

Tag dit NemID med i banken

Hvis du har NemID, kan vi hjælpe dig her i banken med at trække de aktuelle oplysninger ud.

ØkonomiEftersyn

Vi tilbyder årlig gennemgang af hele din og din families økonomi på baggrund af jeres aktuelle oplysninger. Så er vi klædt på til et styrket samarbejde i det kommende år, hvor vi med kort ekspeditionstid kan hjælpe jer med jeres aktuelle behov.