Netbank­­forsikring

Som erhvervskunde i sparekassen er du forsikret mod indbrud i din Netbank Erhverv med en særlig Netbankforsikring.

Netbankforsikring

I Netbank Erhverv er der inkluderet en Netbankforsikring, som både giver dig økonomisk dækning og hjælp til de praktiske og juridiske problemer, der ofte følger med et indbrud i Netbanken.

Forsikringen dækker blandt andet indbrud, der er sket via hacking af virksomhedens Netbankkonto.

FAQ

Hvorfor har jeg brug for en Netbankforsikring?
Pengeinstitutterne i Danmark dækker kun indbrud i Netbanken, når det sker fra private brugeres computersystem.

Konti oprettet på erhvervsvilkår er således ikke dækkede, hvis ikke der tegnes en Netbankforsikring.
Hvem er dækket?
Alle erhvervskunder i Sparekassen Vendsyssel med et dansk CVR-nummer. Alle datterselskaber er desuden dækket på lige fod med moderselskabet, det vil sige for deres konti i Sparekassen Vendsyssel.
Hvad dækker den?
Det tab virksomheden har, når en uautoriseret får adgang til virksomhedens konti og overfører et beløb til en anden konto.

Desuden dækkes omkostninger til udredning af tabet inden for nogle nærmere grænser.
Hvor dækker den?
Den egentlige bagmand er sjældent kendt, men trådene rækker ud over Danmarks grænser.

Forsikringen dækker derfor, uanset hvorfra i verden netbankindbruddet er begået.
Hvornår dækker den?
Forsikringen dækker tab som følge af netbankindbrud begået i forsikringstiden og som konstateres i forsikringstiden.
Hvilke krav stilles der?
Virksomheden skal have en firewall og antivirusprogrammer, der løbende og automatisk opdateres. Det vil sige at opdateringsmekanismen ikke må slås fra.

Det er desuden et krav, at uvedkommende ikke har adgang til virksomhedens computere eller netværk, og at adgang til både stationære og mobile enheder med netbankadgang er beskyttet med kode eller password.
Hvem behandler skaderne?
Forsikringen er tegnet af pengeinstituttet på en måde, så de enkelte kunder i sparekassen er direkte dækket ved NEM Forsikring A/S. Skader kan derfor anmeldes direkte til NEM Forsikring A/S og bliver behandlet der.
Er der dækning, hvis man bruger sin private computer til at tilgå virksomhedensnetbank?
Ja, det er også dækket af forsikringen, hvis sikkerhedsforskrifterne er overholdt.
Hvor store tab er dækket?
Forsikringen dækker tab på op til 2.500.000 kr. per år og dertil omkostninger til udredning af tabet. Grænsen gælder for det samlede tab ved en forsikringsbegivenhed, uanset om en eller flere konti er berørt.

Der er mulighed for at tegne forsikringen med en højere sum, kontakt da NEM Forsikring A/S direkte.
Hvad koster det?
Sparekassen Vendsyssel betaler præmien for forsikringen med dækning op til 2.500.000 kr.
Der er dog en selvrisiko på 5.000 kr. per forsikringsbegivenhed, som skal betales af virksomheden i tilfælde af skade.